Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Präster anklagade för sexuella trakasserier

Två kvinnor i församlingen har enligt anmälan blivit utsatta för kränkande behandling i form av sexuella trakasserier. För dessa verbala och fysiska trakasserier står två präster i Karlskoga anklagade.

Annons

En av dem blev under förra veckan varnad av kyrkans egna ”domstol” som är Domkapitlet.

Två anställda i Karlskoga församling har vid upprepade tillfällen blivit utsatta för kränkande behandling i form av sexuella trakasserier av två olika präster i samma församling. Båda prästerna är anmälda till Domkapitlet, men endast den ene av dem har fått en erinran, vilket är liktydigt med en skriftlig varning.

För anmälan står kyrkoherde Paul Henriksson som i sin skrivelse till Domkapitlet bland annat skrivit att han haft samtal med båda parter och kommit fram till att en prövning av prästernas vigningstjänst bör göras.

Kvinnorna som uppger att de blivit utsatta för trakasserierna har båda sagt att de vet att fler anställda blivit utsatta för liknande trakasserier, men att dessa är för rädda för att göra någon anmälan eller ens ta upp händelserna.

”Oskyldig”

Prästen som fått en skriftlig varning, vilket är ett hårt straff inom Svenska kyrkan, motsätter sig anklagelserna och anser sig inte ha gjort något fel.

För den andre prästen, vars beteende varit oacceptabelt, enligt Domkapitlet, menar man dock att han skadat det anseende en präst bör ha, men att det anseendet inte är tillräckligt skadat för att någon åtgärd ska vidtas.

Den här prästen säger även själv att han kan ha yttrat sig klumpigt eller betett sig på sätt som kan missuppfattas, men att han i så fall ber om ursäkt och är ledsen för det inträffade.

För den förstnämnde, som fått en varning, innebär det rent praktiskt att han i teorin är fast vid sin tjänst i Karlskoga, eftersom han är prickad.

– Han kan ju alltid söka jobb på andra håll, men frågan är om någon kommer anställa honom när det kommer fram att han är varnad för sexuella trakasserier, säger Stefan Nilsson, kyrkoherde i Ockelbo, där tidigare nämnd präst förut arbetade.

Stefan Nilsson är djupt chockad över anklagelserna och Domkapitlets beslut.

– Några sådana tendenser eller indikationer märkte vi aldrig av under de sex år han arbetade här i Ockelbo församling, säger Nilsson.

Tillsynsmyndighet

Steget efter en varning är prövotid och därefter kan prästen blir ifråntagen sitt prästämbete.

– Domkapitlet är kyrkans tillsynsmyndighet och det är de som ska se till att präster och andra anställda lever efter de löften de avlagt, säger stiftsinformatör Torgny Lindén.

Att utsätta medarbetare, eller andra människor, för sexuella trakasserier är enligt lag en brottslig handling. Ändå är inte prästerna polisanmälda.

– Det är inte Domkapitlets uppgift att pröva om man ska vidta rättsliga åtgärder, även om det i det här fallet handlar om handlingar som är brottsliga enligt svensk lag, säger stiftets jurist Ingela Stålhandske.

Hon säger att det är upp till de utsatta om de vill göra en polisanmälan.

– Domkapitlet prövar endast utifrån de viglöften som de anställda avgett.

Mer läsning

Annons