Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kärvare tider efter goda år

Landstinget redovisar ett resultat 142 miljoner kronor bättre än budget för 2010. Huvudförklaringen är ett extra statsbidrag på 160 miljoner och ökat skatteunderlag. Men nu stundar kärvare tider.

Annons

Årets första tre månader har startat med ett underskott på 28 miljoner kronor och prognosen för helåret pekar mot ett nollresultat, vilket är 13 miljoner kronor sämre än budgeterat.

Men det handlar än så länge om felräkningspengar i en budget som omsluter runt åtta miljarder kronor. Osäkerhet råder kring skatteunderlagets utveckling, lönerörelsens utfall och pensionskostnaderna.

Året har startat med att USÖ sålt vård för 17 miljoner kronor mindre än samma period i fjol (-21 procent). Det är ett illavarslande tecken, tycker den borgerliga oppositionen.

– Nu är det upp till bevis för den rödgröna majoriteten, menar oppositionsrådet Anna Ågerfalk, FP. Nu har vi haft sju goda år med överskott, och då bör det finnas buffertar för att klara tuffare tider. Inledningen av 2011 har inte varit bra.

– Vi vet erfarenhetsmässigt att årets första tre månader visar pessimistiska siffror som brukar räta upp sig längre fram, säger landstingsrådet Marie-Louise Forsberg-Fransson, S. Visst är det en varningssignal, men vi kan se att grannlandstingen har det betydligt kärvare.

Örebro läns landsting redovisar ett underskott i driften på 30 miljoner kronor i fjol vilket är bland de bästa i landet. Grannlandstingen låg med underskott på storleksordningen 100 miljoner kronor.

Av de 37 mål som satts upp för verksamheten har landstinget klarat 23. De viktigaste ouppfyllda målen är:

Vårdhygien, målet på fem års sikt är att mindre än 5 procent av intagna patienter ska drabbas av infektioner under sjukhusvistelsen. Rikssnittet är 9,5 procent. USÖ ligger på 8,3 och Karlskoga lasarett på 9,3. Bara Linde lasarett klarar målet i dag.

Vårdköerna, där ambitionsnivån är max 60 dagar till mottagning på operation (90 dagar enligt vårdgarantin).

Inte heller har någon könsutjämning skett bland landstingets personal. Andelen ligger oförändrat på 79 procent kvinnor och 21 procent män.

Landstingety i siffror 2010

Kostnader: 7 995 miljoner kr.

Personal 3995 mkr.

Pensioner 531 mkr.

Läkemedel 782 mkr.

Köpt verksamhet 638 mkr.

Materiel och varor 488 mkr.

Bidrag 347 mkr.

Fastighetsunderhåll 253 mkr.

Avskrivning 221 mkr.

Övrigt 598 mkr.

Intäkter:

7 995 miljoner kr.

Landstingsskatt 4996 mkr.

Statsbidrag mm 1730 mkr.

Såld vård 603 mkr.

Patientavgifter 236 mkr.

Övrigt 460 mkr.

Antal anställda: 8 882

Könsfördelning: 79/21 procent kvinnor/män.

Mer läsning

Annons