Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

" Bra att bristerna kommer i dagen"

Behandlingen av en motion från KD blir ett test på hur Skolinspektionens kritik landar i kommunen.
Det anser motionären, och oppositionens gruppledare, Per Holm.

Annons

Förra veckan kom Skolinspektionens rapport om tillståndet i Kumlas skolor. Det framfördes bland annat kritik mot att studieresultaten skiljde sig markant åt mellan olika skolor och även att skillnaderna inom en och samma skola ibland var betydande.

– Det är bra att bristerna kommer i dagen. Det blir som en karta: här är vi i dag, säger Per Holm och tillägger att det är utmärkt att analysen görs av en utomstående statlig myndighet.

Per Holm, som är oppositionens gruppledare i barn- och utbildningsnämnden, motionerade i höstas om ett nytt sätt att arbeta inom skolan.

– Vi kunde utse en skola där lärare ges möjligheter att arbeta forskningsbaserat och tillämpa ny forskning kring pedagogiskt arbete.

Kunskapsbas

Det skulle kunna bli en inspiration och kunskapsbas även för andra skolor i kommunen och på sikt leda till högre måluppfyllelse är Per Holms tanke.

– Det finns mycket ny forskning som vi behöver ta till oss, säger han.

Han tycker att det är intressant att barn- och utbildningsnämnden, och så småningom även kommunfullmäktige, ges möjlighet att behandla hans motion så tätt in på inspektionsrapporten.

– Hur den tas emot blir som ett test på hur Skolinspektionens kritik landar i Kumla hos både barn- och utbildningsförvaltningen och de styrande socialdemokraterna.

Förändringsarbete

Holm hoppas att Skolinspektionens rapport kan bli utgångspunkten för ett förändringsarbete i Kumlas skolor.

– Vi behöver en handlingsplan där det både anges när åtgärder ska göras och av vem, säger Per Holm.

Den tror han borde tas fram av lärarfacken, rektorer, förvaltningsledning och politiker gemensamt.

– Det är viktigt att det sker fort, men också att det blir rätt och hållbart. Vi har inte råd med politisk prestige.

För honom är styrning, ledning och uppföljning de tre viktigaste ledorden i arbetet som måste till.

Och i det dagliga arbetet på skolorna tror han att det är av största vikt att rektorerna får möjlighet att faktiskt arbeta som pedagogiska ledare.

– Rektorsjobbet är det svåraste chefsjobbet i kommunal verksamhet, med krav från många olika håll samtidigt, säger Per Holm.

En möjlig väg, som oppositionen fört fram, vore att avlasta rektorerna från ekonomiskt ansvar genom att tillsätta pedagogiska ekonomer.

Mer läsning

Annons