Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bristande styrning gav revisorsanmärkning

Kommunrevisorerna riktade på kommunfullmäktige i går kväll kritik mot barn- och utbildningsnämnden som förra året gick back nästan 12 miljoner kronor.

Annons

Kumla kommun gjorde år 2012 ett positivt resultat på totalt 78,1 miljoner kronor. Den största orsaken till resultatet var utbetalning av premier från AFA försäkring och en reavinst vid en försäljning av Kvarngården till Kumla Bostäder AB. De två posterna gav 65,2 miljoner kronor.

Överskred budget

Barn- och utbildningsnämnden överskred dock sin budget år 2012 med 11,8 miljoner kronor. Revisorerna i Kumla kommun framförde på kommunfullmäktigemötet, kritik och gav barn- och utbildningsnämnden en anmärkning för bristande ekonomisk styrning, uppföljning och kontroll.

– Nämnderna måste hålla sig inom budgetramarna. Barn- och utbildningsnämnden fick inte anmärkningen för budgetöverskridelse, utan för bristfällig kontroll. Vi har haft möten med nämnden, men ej fått svar, sade Anders Svärd från kommunrevisorerna i Kumla.

Katarina Hansson (S) påpekade att en utredning inom barn- och utbildningsförvaltningen görs.

– Kumla växer och vi vidtar åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Mats Gunnarsson (MP) ville få åtgärderna presenterade skriftligt och få en muntlig genomgång av orsakerna och åtgärderna senast första kommunfullmäktigemötet efter sommaren. Han menade att eftersom alla i kommunfullmäktige inte sitter i kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden så får inte alla ledamöter i kommunfullmäktige ta del av all information. Mats Gunnarsson påpekade att ledamöterna i kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret.

Katarina Hansson (S) påpekade att ett beslut om utredning togs i samband med bokslutet.

Genomlysning

– Vi gör en genomlysning i barn- och utbildningsnämnden och hela verksamheten.

Anders Svärd gick upp i talarstolen och berättade om en tidigare anmärkning.

– År 2011 riktade vi en anmärkning till socialnämnden. Nu två år senare så hyllar vi socialnämnden. Det är bra med rapporter, uppföljningar och analyser.

Annica Moberg (S) berättade att de i socialnämnden hade stor nytta av genomlysningen.

Stefan Svensson (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande gick efter en stund upp i talarstolen och påpekade att ledamöterna har diskuterat ekonomin på de senaste mötena.

– Vi vill ha mer fakta. Arbete pågår.

Kommunrevisorernas årsberättelse godkändes av alla ledamöterna i kommunfullmäktige.

Mats Gunnarssons förslag om en skriftlig och muntlig genomgång av orsakerna och åtgärderna till barn- och utbildningsnämndens underskott avslogs. Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

Mer läsning

Annons