Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Budgetförslagen är lagda

Oaktat en enda siffra i den budget som klubbas i kommunfullmäktige i dag är den historisk. Det är den första moderaterna och socialdemokraterna helt står bakom tillsammans.

Annons

Det är inte en budget som de arbetat tillsammans med ”från ax till limpa”. Efter valet, när M och S etablerade sitt samarbete, var mycket av förarbetet redan gjort, så Mats Hellgren tycker inte det är så konstigt om de moderata avtrycken inte är så stora.

I sak tror inte Katarina Hansson (S) att det hade betytt så mycket om moderaterna kommit in tidigare i processen.

– En eftervalsbudget är speciell, säger hon med tanke på att den arbetas fram under ett år när ingen riktigt säkert vet vem som styr vid årsskiftet.

Det är inte så att det är tomt i ladorna i Kumla, men det finns inte heller stora summor att spendera.

– Det finns ingen jättesäck att fördela, verkligheten är ganska stram, konstaterar Mats Hellgren.

Trots det föreslår de båda samarbetspartierna en ökning av driftsbudgeten på omkring 43 miljoner kronor jämfört med 2014, vilket bland annat gör att det finns utrymme att kompensera för löne- och prisökningar.

– Så är det inte överallt, säger Katarina Hansson.

Ser man till reda siffror kan man se att budgetförslaget innehåller fortsatta tillskott till både socialnämnden och nämnden för livslångt lärande (barn- och utbildningsnämnden).

Även i investeringssbudgeten ligger de ”blårödas” fokus på barn- och unga. Exempelvis i ombyggnationen av Vialundskolan som drar i gång 2015. Men även vad gäller inköp av fler datorer till eleverna. Målet att en dator ska delas av två elever ska uppfyllas nästa år.

– Dessutom satsar vi på bättre wifi så att man koppla upp datorerna trådlöst och faktiskt använda dem, säger Mats Hellgren.

Prognosen för nästa år är att Kumla kommun gör ett överskott på drygt 4 miljoner kronor, långt i från målet på ett överskott på 2 procent av driftsbudgeten.

‑ Det är svårt att nå när behovet av investeringar är så stora, säger Katarina Hansson.

Därför planeras en översyn av de finansiella målen så att man kan lägga överskottsmålen lägre under den tid Kumla har växtvärk.

Övriga partier:

Mer pengar till skolan är viktigt för folkpartiet, så viktigt att de i sin budget strukit ett av sina tidigare egna förslag.

Det är det tidigare förslaget om ett utegym i Sjöparken som får stryka på foten, när folkpartiet lägger en budget med sammanlagt cirka sex och en halv nya miljoner till skolan. Pengarna ska gå till bland annat ökad lärartäthet och till barn i behov av särskilt stöd.

- Det ligger i linje med det vi framfört tidigare- att man ska göra det man måste först, och sen det man vill, säger Christina Örnebjär (FP), omvalt och nu ensamt oppositionsråd i Kumla.

Även socialförvaltningen får i förslaget sex nya miljoner, till utökad bemanning både inom äldreomsorgen, demensboende, vårdboende och nattbemanning.

KD och C: "Vi är den enda riktiga oppositionen”

Utförsäljning av byggrätter och att göra det nya vårdboendet privat hör till de mer nytänkande förslagen från oppositionsgruppen KD och C.

- Det gäller att vara kreativ, i ett läge där Kumla från att inte ha varit belånade alls nu gått till att tillhöra de högst belånade i hela landet, säger Jan Engman (C) och partikollegan Christoffer Stockman tillägger att man vill öppna upp för ett samarbete mellan kommunen och det privata.

Ett sånt exempel är det nya vårdboendet som nu projekteras, och där C och KD föreslår att en noggrann upphandling görs av en privat vårdgivare.

- Vi måste fortsätta ligga på en hög investeringsnivå, men om vi ska klara det måste vi släppa in fler som kan vara med och investera. Det är inte att ta ansvar att som nu göra allt själv, det tvingar bara fram en ny skattehöjning, menar Per Holm, som också tycker att C och KD nu är den enda riktiga oppositionen i Kumla:

- Det har blivit märkbart tyst från de övriga partierna i kommunstyrelsen och andra forum, tycker jag.

MP och V vill vänta med investeringar

Miljöpartiet i vill i sin budget skjuta fram ombyggnationen av Kumlahallen. De pengarna vill partiet satsa på utbyten av dåliga ventilationsanläggningar i skolor och andra offentliga lokaler samt utbyte av gamla värmesystem och gatulysen. Det är investeringar som är avsedda att förbättra arbetsmiljön och på spar pengar i driftbudgeten.

Vänsterpartiet vill vänta helt med investeringar och ombyggnationer nästa år för att kunna genomföra satsningar på kompetensutveckling, och att anställa fler undersköterskor och öka lärartätheten.

Sverigedemokraterna är det enda partiet som inte presenterat ett eget budgetförslag innan måndagens fullmäktigesammanträde.

Läs mer i papperstidningen eller köp e-tidningen här nedan. Du kan också läsa partiernas budgetar bifogat här intill.

Mer läsning

Annons