Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett varv till innan planen klubbas

Förslaget till ny översiktsplan fick beröm från alla håll, men röstades inte igenom. Opposition vill att frågan om bostäder på jordbruksmark ska tröskas en gång till.

Annons

Sedan förra året har kommunens stadsarkitektkontor arbetat med att ta fram en ny översiktsplan. Den nuvarande har tolv år på nacken och mycket har hunnit hända sedan dess. Över partigränserna är man överens om att det behövs en ny grovplanering för hur Kumlas markområden ska användas i framtiden.

Inte ense

Förslaget till översiktsplan prisades av såväl socialdemokraterna som oppositionen. Men det fanns en, tämligen stor, punkt man inte var ense om. När planförslaget presenterades i kommunstyrelsen reserverade Centerpartiet sig mot planerna på att tillåta omkring 800 bostäder i Brånsta-Sånnersta, öster om Sjöparken. Den inställningen fullföljdes vid fullmäktigesammanträdet genom att partiet föreslog och fick stöd för en återremiss.

– Vi vill se 80 bostäder, utefter befintliga vägar. De andra 720 bostäderna i planen vill vi sprida ut genom förtätningar i Kumla tätort, samt i Åbytorp och mellan Sannahed och Kumlaby, sade Jan Engman (C).

Blickade framåt

Miljöpartiets Mats Gunnarsson stödde Engmans invändningar och blickade framåt.

– Vi vet att vi i framtiden inte kommer kunna använda konstgödsel och då kommer jordbruksmarkens produktivitet att minska. Det gör att vi måste vara rädda om den goda åkermark vi har. Jordbruksmarken närmast tätorten där det planeras för bostäder är av högsta klass, fastslog Gunnarsson och hoppades att matjorden inte skulle schaktas bort för att ge plats för bostäder.

Sorgligt

Kommunstyrelsens ordförande Lennart Eriksson ansåg att oppositionens hantering av frågan var sorglig och ansåg att det var anmärkningsvärt att endast S och MP hade tagit tillfället i akt att lämna synpunkter under remisstiden.

– Det är bara att beklaga Kumlaborna att vi inte får någon ny översiktsplan i dag, sade han och kunde en stund senare konstatera att kravet på återremiss stöddes av 18 fullmäktigeledamöter från C, FP, KD, M, MP och SD. Samtliga ledamöter från S och V, 24 stycken, stödde förslaget. Tony Larsson Malmberg, (FP) avstod från att rösta.

I praktiken innebär gårdagens beslut med all sannolikhet endast en försening av översiktsplanen. S och V är nöjda med den som den ser ut och kan vid nästa fullmäktigesammanträde klubba förslaget.

Fotnot: För en återremiss av ett ärende krävs stöd från minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter. Återremiss kan begäras endast en gång.

Mer läsning

Annons