Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Föräldrar viktigast för att förebygga droganvändandet

Det räcker med oro för att droger förekommer, för att det ska finnas anledning att bry sig.– Vi har stöd och tips, till såväl unga, som anhöriga och skolpersonal, berättar Stefan Svensson och Malin Pöhner på Kumla kommun.

Annons

 –Ofta får föräldrar en känsla av att något är på gång. Det kan vara ett förändrat beteende, att ens barn säger emot på ett sätt som de inte gjort förut, eller om man till exempel hittar rizlapapperpaket, säger Stefan Svensson, alkohol- och drogsamordnare på Kumla kommun.

Skolan är en viktig arena.

– Lärarna möter eleverna och ser förändringar. Men det finns ett motstånd mot att anmäla. Man är rädd att förstöra relationer man byggt upp under lång tid. Men tvärtom kan en vuxen som man vet var den står vara en vuxen att lita på.

All personal i den kommunala verksamheten har tystnadsplikt men är också skyldiga att anmäla om de upptäcker att droger förekommer.

Föräldrarna är allra viktigast i det förebyggande arbetet, och genom kommunen kan man få råd- och stödsamtal.

– Vi erbjuder rådgivande samtal vid upp till fem tillfällen, som inte dokumenteras, berättar Malin Pöhner, enhetschef för familjeenheten.

Om droger uppdagats kan man ansöka om stödinsats, exempelvis i form av en behandling som kan omfatta hela familjen.

– Det kan handla om att skapa tydliga rutiner eller göra en handlingsplan för hur man kommer vidare ur en situation, säger Malin.

– Tips till föräldrar är alltid att söka stöd hos andra föräldrar. Sätt upp gemensamma regler. Till exempel är det viktigt att alla är överens om vilken tid ungdomarna ska komma hem på kvällen, eller att inte bjuda på alkohol hemma. Alla ungar bryter normer, det är en del i att bli vuxen. Men med gemensamma normer är det lättare att förebygga att de hamnar snett, säger Stefan.

Kommunens fältassistenter arbetar också förebyggande och uppsökande, både på skoltid och ute på stan. I projektet ”Familjecoacher på skolan” är målet att öka elevernas måluppfyllelse i skolan genom att bland annat stötta och stärka föräldrar i sitt föräldraskap och elever i sitt livssammanhang.

Kumla kommun arrangerar informations- och utbildningstillfällen. Lärarlag och föräldrar har informerats av kommunen och polisen i samarbete. Dessutom föräldrautbildningar i cirkelform.

– Det bygger på diskussion och föräldrarnas frågeställningar, till exempel: är jag en elak förälder? ”Alla får vara ute utom jag”..

Vilka typer av droger förekommer?

– Alkohol, men konsumtionen går stadigt neråt, det visar landstingets enkätundersökning ”Liv hälsa”. Cannabis förekommer, och synen på drogen har liberaliserats, trots att den är narkotikaklassad. Sedan finns nätdrogerna, vars omfattning vi bara kan gissa oss till. Det är en helt ny marknad, med billiga och lättillgängliga droger, som ofta inte hunnit narkotikaklassas. Det finns 4000 olika sorter och nya dyker upp.

Tobaksrökning och alkoholanvändning är fortfarande vanligast, och därför arbetar kommunen även fortsättningsvis med att minimera användningen.

– Det handlar om att tidigt ändra normbrytande beteenden, och arbetet ser olika ut beroende på i vilken ålder man är i.

Signaler att uppmärksamma

Nya umgängeskretsar

Fritidsintressen upphör eller minskar

Skolk, försämrade skolresultat

Nästan aldrig hemma

Hemlighetsfullhet, lögner och undanflykter

Pengar försvinner

Tänk på:

Tala med ditt barn och lyssna noga, bry dig i stort och smått

Sätt gränser, hjälp ungdomen att säga nej

Tro inte att alla andra får eller gör

Gör överenskommelser

Var vaken och beredd att hämta

Bygg nätverk och håll kontakt med andra föräldrar

Lär känna kamraterna

Ha koll vilka sidor ungdomen besöker på Internet

Läs på och lär dig om droger

För att få råd och information kan man vända sig till Kumlas socialtjänst, öppenvården för familjer, barn och ungdom 019-58 80 00

Källa: kumla.se

Mer läsning

Annons