Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Företagsstöd ifrågasatt

Kommunalt stöd till ridsporten sker bäst genom ett rent föreningsstöd, inte genom bidrag till företag, enligt juridisk expertis.

Annons

Genom ett avtal får Sickelsta ryttarcenter kommunala bidrag på 1,8 miljoner under tre år. Avsikten med avtalet är att företaget ska ge ridlektioner till ett subventionerat pris.

Fram till 2008 gav Kumla kommun ett bidrag till Kumla ridklubb. Pengarna användes för att anställa en ridlärare som hjälpte till med ridlektionerna på Hagaby ridskola. Avtalet med Sickelsta ryttarcenter, som i praktiken började gälla i september, är tänkt att ersätta den verksamheten.

– Jag förstår ju att de har velat lösa ett problem, säger juristen Helena Linde på Sveriges kommuner och landsting.

– När man ”förpackar” ett stöd så ska det vara så generellt utformat att det inte missgynnar, säger Helena Linde men tillägger att hon uttalar sig allmänt eftersom hon inte studerat avtalet närmare eller lyssnat med representanter från Kumla kommun om hur de resonerade när avtalet utformades.

Likställighetsprincipen och konkurrenslagen ska vara vägledande när kommuner gör affärer. Kommunen som aktör får inte snedvrida konkurrensen. Likställighetsprincipen innebär att man inte ska behandla invånare i kommunen på olika sätt. Vad gäller företag så heter det att man inte får ge stöd till enskilda näringsidkare om det inte finns synnerliga skäl.

– Formuleringen ”synnerliga skäl” innebär att ribban är satt högt.

Man får stödja ridsporten, men kommunen behöver fundera över hur stödet ska se ut, säger Linde och tillägger att ett rent föreningsstöd hade varit enklare och mer oantastligt.

Vid sidan om den nystartade verksamheten på Sickelsta ryttarcenter har Folkatorps ridskola, sedan länge ridlektioner för barn mellan 7 och 12 år.

Deras timpris är något lägre än Sickelsta ryttarcenter, fast utan kommunala pengar. I avtalet med Sickelsta ryttarcenter heter det att det kommunala bidraget framför allt ska gå till ridverksamhet för ungdomar mellan 12 och 18 år. Företaget har dock även ridgrupper för yngre barn.

NA har tidigare skrivit om ridskolan utifrån lagen om offentlig upphandling. Kommunen gjorde ingen offentlig upphandling innan avtalet om ridskolan, vilket utifrån lagtexten kan sägas ligga i en gråzon.

– När man träffar en överenskommelse om ekonomisk ersättning är man nära en upphandlingssituation, är Helena Lindes kommentar.

För en och en halv vecka sedan fattade kommunstyrelsen beslut om att godkänna treårsavtalet med Sickelsta ryttarcenter om ridskoleverksamhet – igen. (se faktaruta). Det föranledde ingen diskussion. Politikerna tycks framför allt vara nöjda med att ridskoleverksamheten, efter drygt två års uppehåll, är i gång igen.

Mer läsning

Annons