Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förslag: Ge även södra Kumla en led

En idé väl värd att fortsätta utreda. Det blev svaret på Jörgen Sahléns medborgarförslag om att förlänga Östra leden.

Annons

NA berättade i februari om Jörgen Sahlén som lämnade in en lista med över 200 namnunderskrifter. De stödde hans idé att förlänga Östra leden från rondellen vid Sjöparkens växthus till Kumlabyområdet.

– I dag kör många via Sannahed ut till E20, men det är tolv kilometer längre. Det håller inte, varken ekonomiskt eller miljömässigt, sade Jörgen Sahlén till NA då.

Syftet var att minska trafiken på Södra Kungsvägen och göra det lättare för de som vill ta sig norrut med bil från Kumlaby och Korsta byar.

– Idén är inte fel, men det är flera bitar som ska klaffa för att kunna genomföra den, kommenterar Mats Hellgren, (M) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

I nämnden blev det ingen diskussion om förslaget, utan man lutade sig mot den genomgång stadsarktitekt Alexander Dufva gjort och som också skickats till Jörgen Sahlén.

Dufva lyfter fram att Östra ledens förlängning finns med i den långsiktiga planeringen för kommunen, men pekar också på fördelar och nackdelar med en förlängning.

Fördelen skulle vara att Södra Kungsvägen avlastas, olyckrisken minskar och kanske gör det attraktivare att bo i södra delen av Kumla.

Till minusfaktorerna hör att en ny väg troligen ökar biltrafiken. Det är den allmänna lärdomen när nya vägar anläggs. ”Att underlätta för Södra Kumla att åka bil till Örebro jämfört med att åka kollektivt, skulle kunna få pendlare att byta färdsätt”, heter det i svaret. Det skulle i sin tur göra att trycket ökar på den norra utfarten vid vägtorget och rondellen vid Carlbarks. Där upplevs trafiken redan i dag tjock under dygnets pendlartider.

En förlängning av Östra leden kan kosta upp mot 50 miljoner kronor att bygga. Schablonkostnaden för att bygga en kilometer bilväg, som är sträckan mellan Kumlaby och rondellen vid Växthuset, är 20 miljoner kronor. Det som fördyrar det hela är att det behövs antingen en överfart över industrijärnvägen eller en tunnel under spåret. Det uppskattas kosta åtminstone 30 miljoner kronor.

Alexander Dufva konstaterar att det är pengar som kommunen inte har i dag, men en finansiering skulle kunna ordnas i samband med en eventuell större utbyggnad av bostäder i södra Kumla och Hällabrottet.

I den riktigt långsiktiga planeringen finns tankar på att dra om Östra leden så att övergången över järnvägen ligger norr om Smedstorp.

– I det sammanhanget skulle det också kunna ingå att förlänga Östra leden söderut, säger Mats Hellgren.

Mer läsning

Annons