Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inga entydiga siffror om Kumlas skolpengar

Statistiken är inte entydig när det gäller vad skolan i Kumla kostar.
Det framförde kommunens ekonomichef inför kommunfullmäktiges ledamöter i går kväll.

Annons

NA berättade i lördags om föräldern Jörgen Svensson från Hällabrottet, som skrivit brev till samtliga kommunfullmäktigeledamöter. Han redovisade skolstatik som visar att Kumla satsade minst per elev i länet.

De siffror som Jörgen Svenssons brev grundar sig på kommer från Sveriges Kommuner och Landstings öppna jämförelser. De visar att Kumla satsar i snitt 48 000 kronor per elev, vilket är i särklass minst i länet. Det är till exempel 10 000 kronor mindre än Laxå som är näst sämst i länet.

De öppna jämförelserna grundar sig på kommunens egna siffror.

Betvivlar inteEkonomichefen Johan Hultgren, som i går stod i kommunfullmäktige och presenterade kommunens årsredovisning, sade att har egentligen ingen anledning att betvivla statistiken. Trots det konstaterade han att det inte speglade de siffror han själv presenterat i kontakter med barn- och utbildningnämnden.

– Hämtar man siffrorna från SCB dit vi skickar detaljerade siffror visar de att kostnaden för undervisning och elever ligger högre än medianen, sade Hultgren.

Han konstaterar att kostnaderna i storstadskommunerna driver upp medelvärdet så det är rättvisare att ta det mittersta värdet, det vill säga medianvärdet.

Inte i strykklassVad gäller skolmåltiderna läromedelskostnaden visar kommunens siffror att Kumla inte ligger i strykklass utan finns i mellanskiktet i Sverige.

Däremot är kostnaden för skollokaler och administration, enligt Hultgren, lägre än medianen i Sverige.

– Jag är ödmjuk inför det här och kan bara konstatera att siffrorna skiljer sig åt.

Han tillade att det är svårt att förklara hur skillnaderna kunnat uppstå eftersom siffrorna i båda fallen kommer från kommunen.

– Det är oacceptabelt att vi inte har en gemensam bild av hur det ser ut, sade Hultgren och berättade att han gett ett uppdrag till berörda tjänstemän att titta närmare på hur man rapporterar in siffrorna till Sveriges Kommuner och Landsting, SCB och Skolverket.

Mer läsning

Annons