Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inga nya lån, men mer till  skolan och socialnämnden

Mer pengar till både socialförvaltningen och skolan, men mindre pengar till investeringar. Så vill oppositionen använda kommunens pengar de närmaste åren.

Annons

När socialdemokraterna presenterade sitt budgetförslag för 2012 innehöll det budgetförstärkningar på tre miljoner till skolan respektive sju miljoner till socialförvaltningen.

Oppositionen toppar det genom att lägga ytterligare fyra miljoner på skolan och ytterligare fem till socialförvaltningen.

Ekvationen går ihop eftersom de fem oppositionspartierna vill lägga mindre kommunala pengar på investeringar än socialdemokraterna, utan att nya lån tas.

– Det finns 67 miljoner i investeringsbudget för nästa år och inom det håller vi oss, säger Mats Hellgren, moderat oppositionsråd.

Merparten av den summan går åt till att färdigställa det nya badhuset.

De kommande åren vill oppositionspartierna göra investeringar inom det de kallar kärnverksamheten, exempelvis en ombyggnad av Vialundskolan och ett nytt äldreboende.

– Och så tycker vi att det är dags att kommunen startar bygget av ett ridhus. Vi gör satsningar på annan idrott, varför inte på ridsporten, säger Folkpartiets Christina Örnebjär.

Vad gäller nysatsningar inom den löpande verksamheten slår oppositionen ett slag för vad de kallar ”pedagogekonomer”.

– Vi vill lägga 600 000 på att anställa personer som kan avlasta rektorerna från ekonomifrågor. Då får de mer tid att vara pedagogiska ledare, säger Per Holm, KD.

Av S-förslaget till flerårsbudget framgår att man räknar med överskottet för 2013 landar på 200 000 kronor – för hela kommunen. Det kan jämföras med det överskottsmål på en procent som kommunledningen antagit. Omräknat i pengar bör det ge ett plus på tio miljoner kronor.

– Vi når inte heller överskottsmålet. I vår budget för 2013 landar vi på 5,6 miljoner kronor. Men att bara räkna med 200 000 kronor är oansvarigt, anser Christina Örnebjär.

Skillanderna mellan budgetförslagen

S vill bygga ett vindkraftverk för 33 miljoner kronor. Investeringen sker genom lån. Oppositionspartierna låter de kommunägda bolagen bygga, vilket ger utrymme för annat.

S vill nästa år skapa 80 nya förskoleplatser. Oppositionen vill satsa på familjedaghem eller låta privata alternativ investera i stället.

Oppositionen vill investera 10 miljoner kronor i ett nytt ridhus 2013 och 2014. S vill att Kumla Fastigheter bygger och hyr ut när en entreprenör finns.

Oppositionen vill bygga om Vialundskolan för 40 miljoner med start 2013. S har inte med investeringen i långtidsbudgeten.

S vill öka socialnämndens ram med 8 miljoner kronor. Oppositionen vill öka den med 12 miljoner kronor.

S vill öka barn- och utbildningsnämndens budget med 3 miljoner kronor. Oppositionen vill öka med drygt 7 miljoner.

Oppositionen vill starta bygge av ett nytt äldreboende 2014, då 10 miljoner investeras. S lägger 200 000 kronor i projektering nästa år, men har inget datum för byggstart.

Mer läsning

Annons