Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Järnvägsbuller får villaägarna att mullra

För var gång som järnvägen genom Kumla rustas har villaägarna i Viaområdet upplevt att bullernivån ökat. Efter spårbytet i somras har bullerproblemet blivit så akut att villaägarna samlat in namnlistor.

Annons
Buller väcker muller. Det är inte bara från järnvägen det bullrar. Nu börjar det även mullra i villaägarleden utmed järnvägen i Kumla. Bengt-Olov Östlund som har sin villa i Viaområdet upplever att bullret blivit värre sedan spårbytet i somras. Därför har han och hustrun Solweig dragit i gång en namnlistekampanj bland de störda villaägarna.

– Det verkar som om upprustningen av järnvägen medför att tågen körs fortare samtidigt som de blir längre och tyngre, säger Bengt-Olov Östlund på Älvtomtavägen.

Han är inte ensam om att uppleva att bullernivån har ökat. Flera av grannarna i Viaområdet har försökt att komma i kontakt med någon ansvarig. Men hela tiden har de bollats runt utan att få gehör för sina synpunkter på att bullernivån ökat. På kommunen har man hänvisat till Trafikverket och Trafikverket har i sin tur hänvisat tillbaka till kommunen.

Bullersäkring hjälper inte

– Vi skulle vilja att det blev någon typ av lägre bullerplank utmed järnvägen, för som det är nu hjälper det inte längre att Banverket bullersäkrade sovrumsfönstren för sex-sju år sedan, säger Bengt-Olov.

På sin uteplats har han mätt upp en bullernivå på mellan 85 och 90 decibel med sin iPhone.

– Då ska man tänka på att bullret måste vara högre hos de villaägare som har sina hus närmare järnvägen än vi.

Namnlista med 75 namn

Som ett led i att nå fram till rätt beslutsfattare i bullerfrågan har 75 av villaägarna i Via skrivit på en namnlista som skickats till både Kumla kommun och Trafikverket i Gävle.

Bengt-Olov Östlund har noterat att vid Smedstorp – i andra änden av Kumla – har de boende fått ett bullerplank.

– Det borde inte vara svårare att sätta upp ett sådant här i södra delen av Kumla heller, tycker han.

Solweig Östlund är den som tillsammans med grannfrun Mimmie Södergren gått runt med namnlistorna. Hon säger att det ökade bullret är ett samtalsämne även i andra villaområden utmed järnvägen i Kumla.

Nu ska de försöka att få med sig de andra villaområdena i namnlisteprotesten.

– Det har varit tal om att samla alla som störs av järnvägsbullret till ett möte. Att göra en gemensam sak kanske vore bästa sättet att få bort bullerproblemen från järnvägen.

Mer läsning

Annons