Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kan avloppsvatten värma badhuset?

Kumla kommun har långt gående planer på att utvinna värme ur avloppsvatten. Som ett första steg har 65 000 kronor beviljats till en förstudie.

Annons

Beslutet om förstudien fattades på kommunstyrelsens möte i går eftermiddag.

Förstudien väntas ge svar på om det finns ekonomisk bärighet i tanken på att utvinna värme ur avloppsvattnet vid kommunens reningsverk.

Motion från 2009

Det var i samband med att kommunen tagit ett beslut om att bygga en värmekulvert från reningsverket till Djupadalsbadet, som tanken på att utvinna värme ur avloppsvattnet aktualiserades. Bakom motionen, som dateras till den 21 september 2009, stod Stefan Svensson (S).

Dras igång snarast

I en första kalkyl räknar man med att kunna få ut 30 MWh värme om fem grader utvinns ur de 6 000 kubikmetrarna avloppsvatten som renas dagligen.

– Nu får förstudien ge svar på om reningsverkets biologiska processer tål en femgradig temperatursänkning. Dessutom får vi se vart investeringskostnaden landar, säger kommunens fastighetschef Jan Öholm.

Öholm säger att förstudien ska dras igång inom den närmaste månaden. Samtidigt ska en koll göras om det finns andra kommuner som redan tar värme ur avloppsvatten.

Faller förstudien väl ut kan Kumlas avloppsvatten värma upp det nya badhuset och Djupadalsbadets bassänger.

”Finns potential”

Tas ett framtida beslut om att ”pumpa” värme ur avloppsvattnet är det tekniska kontoret som kommer att få stå för kostnaderna av de tekniska installationerna.

– Jag tycker att det finns potential i den här idén. När vi får igång vår biogasanläggning vid reningsverket kommer det att bli el över till att driva värmepumparna, säger tekniska kontorets chef Per Halldin.

Pengarna till förstudien ska hämtas ur investeringsanslaget till kulvertbygget mellan badet och reningsverket.

Mer läsning

Annons