Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen är inte en bra arbetsgivare

Endast 65 procent av de kommunanställda tycker att Kumla kommun är en bra arbetsgivare. Det visar en medarbetarenkät som nu håller på att analyseras.

Annons
Annika Hallberg, kommundirektör i Kumla

I Kumla finns ett mål taget i fullmäktige om att 90 procent av kommunens anställda ska uppleva kommunen som en bra arbetsgivare. Alltså en bra bit över de 65 procent som gett det svaret i den nyligen genomförda medarbetarenkäten.

Kommundirektör Annika Hallberg säger att hon är bekymrad över det svaret i enkäten.

– När man ser på varje enskild fråga är det många svar som är positiva, ändå blir det så här lågt på frågan om arbetsgivaren. Riktigt vad det står för vet vi inte i dag och det vill jag inte heller sia om innan vi analyserat det mer, säger Annika Hallberg.

NA publicerade den 10 maj en artikel där flera tjänstemän beskriver hur de känner sig illa behandlade av sin arbetsgivare med dess politiker.

Annika Hallberg tycker inte att det går att dra paralleller till NA:s artikel.

– Nej, det är ingen koppling jag gjort över huvud taget, säger Annika Hallberg som i övrigt inte vill kommentera den nämnda artikeln.

En annan fråga där de anställda tycker att det finns mycket i övrigt att önska är på frågan om hälsoarbete. Över hälften svarar att de inte tycker det pågår något aktivt hälsoarbete på den egna arbetsplatsen. Den frågan är nu utsänd till de olika arbetsplatserna, där de anställda mer djupgående ska få beskriva vad för typ av hälsoarbete de önskar.

Till de mer positiva svaren hör att över 90 procent upplever sitt arbete som viktigt och meningsfullt, att det finns tydliga och väl fungerande arbetsrutiner och att man har ett bra samarbete med sina kollegor.

Mikael Wennerström är hälso- och rehabsamordnare på kommunens personalavdelning och den som sammanställt enkäten. Han säger så här om den delade bilden där många både säger sig trivas på jobbet, samtidigt som de inte upplever att de har en bra arbetsgivare:

– Jag tror det är en identitetsfråga. Man ser det som att den egna arbetsplatsen är där man befinner sig, till exempel på förskolan. Och kommunen är något diffust, de som sitter i stadshuset, säger Mikael Wennerström.

Han menar att det därigenom kan växa fram ett missnöje som till exempel den diskussion som nu pågår kring skolorna.

– Det får ingå i vårt visionsarbete framöver, att stärka känslan av att alla som jobbar åt kommen utgör en helhet med ett gemensamt uppdrag.

Mer läsning

Annons