Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Konsultens arbetsuppgifter

Det här är den programförklaring som Inga-Lill Nilsberth ska utgå ifrån i sitt arbete:

Annons

 De övergripande målen är:

• högre måluppfyllelse i kunskaps- och värdegrundsuppdraget

• nöjda föräldrar

• stolta medarbetare

Som förslag till åtgärder finns:

• Förtydligande av uppdraget som ledning, ledare och chef, samtliga chefsnivåer dvs förvaltnings- områdes- och rektorsnivå

• Öka kunskapen hos medarbetare och chefer om arbete och uppdrag i en politiskt styrd organisation

• Förbättra relationer genom att bla strukturera kommunikation och information till och från verksamheter, förvaltning, föräldrar

• Etablera ledningsorganisation och ledningssystem som är ändamålsenliga, med ansvar och befogenheter som är formulerade och kända

• Skapa system för planering och framförhållning för strategiska och långsiktiga frågor som tex

1. befolkningsprognoser, planeringsunderlag för dimensionering och beredskap för förändrad befolkningsutveckling

2. resursfördelningsmodell för grundskolan

• Skapa väl känd och strukturerad modell för uppföljning av kunskapsresultaten från tidiga skolår

• Utveckla och förbättra samverkan med nära liggande verksamhetsområden som socialtjänst, kultur och fritid för stöd i arbetet med ökad måluppfyllelse

• Granska tjänstemannaprocessen för ärendehantering till nämnden, från uppkomst av ärende och beredning fram till förslag till beslut och rutin för verkställandet

• Skapa system för dialog och samtal om resultat och kunskapsuppföljning

Mer läsning

Annons