Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kumla långtifrån lottlöst

Storskalig odling kan på sikt ersättas av småskalig. Planer finns för 40 nya kolonilotter i området nedanför Dalagatan som i dag är jordbruksmark.

Annons
Jordbruksmark blir tomtmark och odlingslotter enligt detaljplaneförslaget för området mellan Dalagatan och Östra leden. Bild: JAN WIJK

Det är i ett nytt förslag till detaljplan för området mellan Dalagatan och Östra leden som ”kolonisationsplanerna” presenteras.

 Det känns bra att kommunen har möjlighet att erbjuda rejäla kolonilotter nu när ett helt jungfruligt område planläggs, säger Edit Ugrai, kultur- och fritidschef och tillika stadsträdgårdsmästare.

De 40 nya kolonilotterna beräknas bli 300-400 kvadratmeter stora och det ska vara tillåtet med en 15 kvadratmeter friggebod per tomt.

– Stadsodling är verkligen i ropet så det är roligt att kunna erbjuda människor tillfälle att odla, till exempel Kumlabor som flyttat från sina hus till lägenheter, säger Ugrai.

I dag finns kolonilotter eller odlingslotter på flera platser runt om i Kumla. På kommunal mark finns det lotter ovanför Kumla camping, utmed Kumla-Frasses gata och nedanför Kyrkskolan. Det sistnämnda området köpte kommunen nyligen in av Svenska kyrkan.

Tidigare har det diskuterats att samlokalisera Kumlas kolonilotter och upplåta odlingsmarken för andra ändamål, inte minst området vid Idrottsparken.

– Det har funnits sådana diskussioner, men det var innan jag kom hit. Vad jag förstått så är det inte omedelbart förestående, säger Christina Gustavsson, stadsarkitekt i Kumla.

Så i dagsläget handlar det snarast om att Kumla får fler kolonilotter. Kolonierna är tänkta att ligga i närheten av Änggården, som ligger i planområdet. Det är en fastighet från slutet av 1800-talet som kommunen ägt i drygt 20 år.

Detaljplanen innefattar även ett mindre sjöparksområde med gångvägar och två dagvattendammar.

Gärdesgatan förlängs rakt österut och är tänkt att ansluta till Östra leden genom en rondell. Dessutom planeras för drygt 20 nya småhustomter och 30 lägenheter i radhus eller flerbostadshus. Bebyggelsen ska ligga i östra delen av Dalagatan och utmed Östra gatan som förlängs norrut ända bort till den före detta transformatorstationen i den nordligaste delen av planområdet.

Fotnot: Hela detaljplaneförslaget finns på www.kumla.se eller på biblioteket. Synpunkter går att lämna fram till 9 maj.

Mer läsning

Annons