Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kumlas överskottsmål halveras

Kumla kommun sänker sitt överskottsmål till nästa år, men egentligen är förändringen endast pedagogisk.

Annons

Kumla har haft som mål att kommunens överskott ska motsvara två procent av den totala driftsbudgeten. Ur det överskottet ska varje år tolv miljoner avsättas för att täcka för framtida pensioner. I dag betalar Kumla omkring 10 miljoner årligen i pensioner. Inom något decennium är den siffran uppe det tredubbla. För att inte riskera att behöva snåla i verksamheten i framtiden behöver kommunen spara i ladorna. Därför har överskottsmålet satts förhållandevis högt. Tolv överskottsmiljoner har varje år gått till att köpa aktier och andra värdepapper som så småningom ska säljas för att bli pensioner för tidigare kommunanställda.

– Men rent pedagogiskt har det varit svårt att förklara att man kan behöva spara trots stora överskott, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Eriksson (S).

Hädanefter ska inte de tolv miljonerna tas ur överskottet utan finns numera med i budgeten som en premieinbetalning till kommunens pensionsförvaltare.

– Det gör att vi sänker resultatmålet till en procent av driftsbudgeten, säger kommunens ekonomichef Johan Hultgren.

Sammantaget ökar kommunens driftsbudget nästa år med 36 miljoner kronor och överskrider nu 1 miljard. En tredjedel av de 36 miljonerna utgörs av pensionspremien, en tredjedel är intecknade för löneökningar och andra kostnadsökningar. Knappt tolv miljoner kronor är förändringar i verksamheten (se exempel i separat faktaruta).

Kommunfullmäktige fattade tidigare i år beslut om att godkänna att kommunen lånar 50 miljoner kronor. Pengarna ska gå till att klara det nu pågående badhusbygget.

För att poängtera att det rör sig om en engångshändelse så är politikerna eniga om att man hädanefter bara ska låna till så kallade strategiska investeringar. Det rör sig i stort sett om investeringar där man kan räkna med att på sikt få tillbaka pengarna.

– Det kan vara kostnader för att dra fram VA-ledningar vid projektering av småhustomter eller en framtida biogasanläggning, exemplifierar Johan Hultgren.

Mer läsning

Annons