Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mer personal och mindre barngrupper

Mindre barngrupper och högre personaltäthet. Så tycker många av de föräldrar som besvarat den enkät om förskolan som barn- och utbildningsförvaltningen sände ut tidigare i år.

Annons

Förvaltningen har som ambition att enkäten om förskolan på sikt ska bli en totalundersökning till alla föräldrar med barn i förskolan. Denna gång blev det dock ett urval av föräldrar till barn födda 2006 och 2010, totalt 428 stycken.

Svarsfrekvensen var 58,4 procent. Vårdnadshavarna är över lag nöjda med mycket av verksamhetens innehåll på förskolorna. Drygt 83 procent svarar att de är helt eller delvis nöjda med verksamheten i sin helhet.

90 procent som målKommunfullmäktige lägger ribban högre än så, och har som mål att 90 procent av föräldrarna ska vara nöjda. Dit är det alltså en bit kvar. Nöjdhetsgraden har även minskat sedan förra enkätutskicket, som då var 86,2 procent.

Många föräldrar framför att de vill ha mindre barngrupper, med ökad personaltäthet där också fler ska vara utbildade.

Till önskemålen hör även att möjligheten till information och delaktighet i sitt barns tid på förskolan förbättras. Bättre innehåll på föräldramötena, en daglig återkoppling kring den pedagogiska utvecklingen och bättre rutiner och framförhållning hör till det som förs fram.

Politiska ledarskapetSammanställningen av enkäten tar även upp det politiska ledarskapet.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gett ut en rapport som visar att politikerna i framgångs-rika skolkommuner tar en aktiv del av uppföljningar och för diskussioner om skolans resultat.

Förvaltningen konstaterar att flera av Kumlas nu styrande politiker i barn- och utbildningsnämnden är nya på sina poster, och att förskolornas utförda analyser kan ge dem ökad kunskap om förskolornas arbete med barnen.

Mer läsning

Annons