Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya principer för hur skolorna ska få del av resurser

Ny modell eller inte- nu ska fördelningen av resurser till Kumlas skolor bli rättvisare. En grupp rektorer har tagit fram principer för hur detta skulle kunna ske.

Annons

Att alla barn och ungdomar har rätt till likvärdig utbildning, som det står i skollagen, betyder inte att den ska vara likadan eller likformig mellan alla skolor.

Det konstateras i samband med att principer nu tagits fram för hur barn- och utbildningsförvaltningens resurser ska fördelas mellan kommunens skolor. Arbetet initierades efter de bekymmer som Vialundskolan upplevde förra läsåret, där personal och rektor slog larm om att de inte kunde hjälpa alla elever fullt ut på grund av för lite resurser.

Rak fördelningsmodell

Ett visst riktat stöd finns redan i dag, bland annat med pengar till barn och ungdomar i behov av särskilt stöd och till dem som kommer hit som flyktingar. Men i grunden finns en rak fördelingsmodell där skolorna får pengar utifrån hur många elever som finns på skolan.

Till de nya principer som nu tagits fram hör att resursfördelningsmodellen ska:

- bidra till att skolorna får förutsättningar att ge eleven det stöd den behöver för att nå hög måluppfyllelse, samt vara

- baserad på aktuell forskning

- accepterad av skolpersonalen och upplevas som rättvis

- tillgänglig för alla och redovisas öppet.

– De här principerna visar hur en ny resursfördelningsmodell skulle kunna gestaltas. Men vi vet inte än om vi verkligen kommer genomföra en förändring, säger Katarina Hansson, (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Det viktigaste just nu tycker man i nämnden är att det sker en ordentlig genomlysning, både på hur det fungerar i dag och vad som skulle kunna göras annorlunda.

– Även om det skulle bli så att vi fortsätter som i dag så har vi genom det arbete som sker nu fått en ökad förståelse och insyn.

Fotnot: De som arbetat fram de nya principerna är rektorerna Viktoria Holmgren, Gunilla Kalmnäs och Hans Melin. Även utredningssekreterare Elisabeth Jangenby och förvaltingsekonom Maria Persson deltar i arbetet.

Mer läsning

Annons