Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Överskottet antas bli en ”struntsumma”

De kommunala marginalerna minskar.
2013 beräknas överskottet bli endast 200 000 kronor i en budget som överskrider en miljard kronor.
Det motsvarar i runda tal vad snöröjning och sandning kostar i Kumla efter ett ymnigt snöfall.

Annons

Vid det senaste kommunfullmäktigesammanträdet antogs en detaljerad budget för nästa år och budgetramar för 2013 och 2014.

Där kan man läsa att överskottet för 2013 antas bli en struntsumma, åtminstone sett till en budget som överskrider en miljard.

Ekonomichefen Johan Hultgrens dragning, före omröstningen, pekade på flera ingredienser i kommunens ekonomi.

Tunga investeringsår

Kommunens betalningsförmåga är god, nästa år kommer kommunens räntekostnader att överskrida ränteintäkterna, efter tunga investeringsår sjunker investeringsbudgeten till 27 miljoner kronor 2013. Men i sin anförandetext konstaterade Hultgren också:

– Den låga resultatnivån är oroväckande mot bakgrund av att nämnderna bedömer att de kommer att överskrida budgeten i år med över 30 miljoner kronor.

Svagare utveckling

Om inte nämnderna, och då framför allt socialnämnden, förmår att hålla sina budgetar, så resulterar det av allt att döma i ett budgetunderskott för kommunen som helhet.

Den ekonomiska utvecklingen, avseende skatteintäkter, bedöms bli svagare de kommande åren.

I genomsnitt har skatteintäkterna ökat med fyra procent om året. För 2011 och 2012 är siffrorna 2,6 respektive 3 procents ökning. Ett ”vanligt” år hade kommunen i reda pengar haft 10–15 miljoner kronor mer att röra sig med.

Det låga budgeterade överskottet rör inte bara 2013, även om det sticker ut.

Långt ifrån målet

Även för 2013 och 2014 kommer kommunen att vara långt ifrån målet att ha ett överskott på omkring 19 miljoner kronor, det vill säga två procent av driftsbudgeten.

Det målet är vad kommunpolitikerna enats om krävs för att man ska ha vad som kallas ”god ekonomisk hushållning”.

Inte heller oppositionen lyckas lägga en budget som når överskottsmålen. Deras förslag, som inte röstades igenom, har dock lite mer muskler vad gäller resultatet.

För 2013 hade de önskat ett överskott på 5,9 miljoner kronor. Det ger lite mer pengar över för att klara snöröjningen om vintern blir kall och nederbördsrik 2013.

Mer läsning

Annons