Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Personalen: Långt kvar till att vara bäst i landet

Ambitionen stämmer inte överens med resurserna. Det anser personalen i hemtjänsten i Kumla.

Annons

”Vi i hemtjänsten vill ha en förändring i äldreomsorgen”. Så inleds en diger kravlista som skickats till socialnämndens ordförande Gunnel Kask, (S) från de sex hemtjänstgrupperna i kommunen.

De tar sin utgångspunkt i den uttalade ambition som äldreomsorgschefen Anita Blomqvist gav uttryck för för snart två år sedan: att Kumla om fem år ska ligga i Sverigetopp inom äldreomsorgen.

Det tror inte brevskrivarna är möjligt utan att flera åtgärder. De bekymmer hemtjänstpersonalen listar berör både tekniska hjälpmedel och bemanning.

Dels är det planerings- och redovisningsverktyget I-care som ställer till problem. Dels räknar den ut tidsåtgången för att förflytta sig mellan olika adresser genom att ta den kortaste vägen, det vill säga fågelvägen. Det stämmer inte med den faktiska tiden det tar.

Personalen efterlyser också tid i sitt schema så att man kan kolla mejl, skriva rapporter och attestera dokument.

Att den första insatsen hos de som har hemtjänst börjar redan kl 07.10, tio minuter efter arbetsdagen har börjat, kritiseras också. Det gör det svårt för personalen att hinna få nödvändig information dessförinnan.

Vad gäller de vikarier som sätts in när personal är borta uppmärksammar personalen att de i många fall inte har legitimationer och kort som gör att de kan komma in på arbetsplatsen. De har inte heller fått utbildning i de program som används och kan därför inte göra alla arbetsmoment.

Det saknas också vikarier vilket gör att ordinarie personal emellanåt beordras in för att fylla luckor. För att ge stabilitet åt arbetsgrupperna efterlyser personalen också att personal som är tjänstledig för studier ska ersättas med långtidsvikarier i stället för timvikarier.

I övrigt är det ekvationen: fler personer att hjälpa, men inte fler personal, som gör personalen frustrerad.

Av brevet framgår också att personalen anser att man påtalat bristerna utan att ha fått gehör.

Konsekvenserna av de uppradade problemen blir enligt personalen att man får mindre tid för de äldre än vad som var avsikten och de blir stressad. Personalens stress gör att det lätt blir slarv med städ, matinköp och bäddning.

Som av en händelse(?) inkom det tre så kallade avvikelserapporter ungefär samtidigt som hemtjänstpersonalens brev skickades. I samtliga fall kommer anmälningarna från anhöriga som anser att det finns brister i den omsorg deras äldre anhöriga får av kommunen.

Mer läsning

Annons