Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Personliga brev öppnades av personalen

Personal på Frejgården har öppnat brev som personligen skickats till ungdomarna som bor där. Detta strider mot de mänskliga fri- och rättigheterna, menar Socialstyrelsen som kritiserar Kumla kommun.

Annons

Det var vid en oanmäld inspektion i våras som det via samtal med ungdomarna på Frejgården, kommunens boende för ensamkommande flyktingbarn, framkom att brev sända till ungdomarna ibland öppnas och kontrolleras av personalen.

Detta bekräftades även av personalen. Efter godkännande från pojkarnas gode män har post öppnats och läst och i vissa fall även undanhållits. Detta för att den gode mannen tyckt att pojken inte mår bra av innehållet.

Inget lagstödSocialstyrelsen skriver att de ser allvarligt på det inträffade. Frejgården är ett HVB-hem, hem för vård och boende, och där finns inget lagstöd för att öppna och ta del av försändelser som antingen skickas från eller kommer till ungdomen. Den enskildes integritet ska respekteras, och att gode män gett sitt samtycke till brevöppningen saknar betydelse.

Socialstyrelsen kommer vid kommande tillsyner att följa upp så att inga fler brev öppnas.

Frejgårdens nya personalgrupp tas också upp i Socialstyrelsens brev.

Vakanser

Enhetschef och personal är överens om att den nya personalgruppen är mer kompakt och välfungerande än tidigare, då många av personalen var missnöjda. Vakanser har dock uppstått, vilket gör att man har svårt att hinna med alla planerade aktiviteter med pojkarna.

Socialstyrelsen ser en risk att många ungdomar upplever en otrygghet då flera personal slutat, och skriver att det är av stor vikt att personalsituationen på Frejgården stabiliseras.

Mer läsning

Annons