Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skola anmäls till Skolinspektionen

I en anmälan till Skolinspektionen lyfts missförhållanden fram i hanteringen av två elevärenden på en Kumlaskola.

Annons

I den ena elevens fall handlar det om att skolan inte tillräckligt har försökt att möta elevens speciella behov för att klara undervisningen.

Eleven har sedan flera år haft behov av speciella pedagogiska hjälpmedel. I mars 2009 konstaterade hjälpmedelsföretaget Sprida att eleven var i behov av inlärningsstöd.

Togs inte i bruk

I april samma år provades ett databaserat hjälpmedel ut.

Elva månader senare konsterades att skolan inte tagit hjälpmedlet i bruk då dataprogrammet inte gick att installera på skolans datorer. På elevens hemdator fungerade programmet felfritt.

Efter en månad hade tekniker från Sprida och Kumla kommun fått programvarorna att fungera även på skolans datorer.

Lärarna hade inte tid

Vid en elevvårdskonferens i början av höstterminen lades riktlinjerna upp för hur hjälpmedlet skulle användas i skolarbetet.

I månadsskiftet november–december höll Sprida ett avstämningsmöte. Då framkom det att lärarna inte hade tid att anpassa skolans läromaterial till digital form.

I det läget föreslog skolhälsovården att eleven skulle byta till en skola som på bättre sätt kunde tillgodose elevens behov av inlärningsstöd.

Ärendet har nu anmälts till Skolinspektionen då det uppfattats som att skolan inte haft viljan och inte heller sett till att ha de resurser som krävdes för att ge eleven det stöd denne behövt för att klara av sin skolgång.

Skolk rapporterades inte

I det andra fallet riktas kritik mot samma skola för att den har brustit i kontakten med hemmet.

Det gäller en elev i årskurs nio som upprepade gånger uteblivit från undervisningen utan att skolan kontaktat föräldrarna. Vid ett tillfälle under läsåret hade eleven skolkat helt från skolan under två–tre veckor.

Det blev känt för föräldern först vid ett kvartssamtal följande vårtermin. Trots att skolan då lovade att kontakta hemmet så fort eleven uteblivit från undervisningen fortsatte bristerna på den punkten.

Inför en studieresa valde skolan att låta den aktuelle eleven stanna hemma då de inte ansåg sig kunna ta ansvar för denne. Detta för att eleven har uppträtt stökigt och upplevts som jobbig att ha att göra med.

Anmälaren anser i sin skrivelse till Skolinspektionen att skolan agerat ansvarslöst som inte kontaktat hemmet utan låtit eleven löpa vind för våg utan tillsyn flera veckor i sträck. Vidare påpekar anmälaren att skolan underlåtit att ge eleven den hjälp denne var i behov av för att komma till rätta med sin personliga problem och sitt skolarbete.

”Särbehandlad”

Dessutom anser anmälaren att eleven särbehandlats på ett exempellöst sätt då denne stängts av från studieresan, och konstaterar att det beslutet undergrävt elevens relation till skolan.

Senast den 25 april ska Kumla kommun ha yttrat sig i de två elevärendena till Skolinspektionen.

Mer läsning

Annons