Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialstyrelsen ger kommunen godkänt

Kommunen genomförde relevanta åtgärder för att komma till rätta med missförhållanden på Kungsgården. Den bedömningen gör
Socialstyrelsen.

Annons

Socialstyrelsen har granskat vilka åtgärder Kumla kommun vidtog efter att det i höstas rapporterades att personal på Kungsgården uppträtt bryskt mot boende på Kungsgårdens äldreboende.

Slutsatsen blir att Kumla kommun har agerat så fort händelserna blev kända och därefter vidtagit relevanta åtgärder.

Ska värna vårdtagarnaMyndighetens ansvar i det här, och liknande fall, är att se till att värna vårdtagarnas intressen, och inte egentligen att utreda ansvar eller bestraffa dem som eventuellt begått felaktigheter.

Därmed ligger Socialstyrelsens fokus på att se vilka förbättringsåtgärder Kumla kommun planerat och genomfört.

Och man är nöjd med det man har sett.

”En övergripande handlingsplan för hela socialförvaltningen har tagits fram samt en plan för äldreomsorgen specifikt med åtgärder som ska genomföras under årets första kvartal” heter det i Socialstyrelsen slutsatser.

Avslutat ärendeFör Socialstyrelsens del är Kungsgården därmed ett avslutat ärende.

Det ska sägas att Socialstyrelsen inte har gjort någon egen utredning om själva händelserna, utan lutar sig mot den utredning kommunen gjorde efter att man beslutat att stänga av tre undersköterskor.

Myndigheten gjorde i början av november ett första besök i Kumla kommun med anledning av lex Sarah-anmälan och har därefter kontinuerligt haft kontakt med socialförvaltningen och ansvariga politiker.

De nuvarande reglerna är sådana att om en kommun utan dröjsmål själv gör en lex Sarah-anmälan och därefter vidtar åtgärder så gör inte Socialstyrelsens handläggare egna utredningar.

– Men det är regler som ändras den 1 juli i år, berättar Margit Nordin-Lundgren, inspektör vid Socialstyrelsen.

Efter halvårsskiftet blir det Socialstyrselsens uppgift att även genomföra utredningarna.

Men nu väntar istället Arbetsdomstolen för Kumla kommun, som  blivit stämd inför på grund av att man inte följt de arbetsrättsliga reglerna när tre undersköterskor sades upp.

I stämningsansökan från undersköterskornas fackförbund står att uppsägningen aldrig föregicks av en omplaceringsutredning, som kunde visa om kvinnorna kunde få andra arbetsuppgifter.

Socialnämndens ordförande Gunnel Kask (S) medger att det av allt att döma begicks formella fel. Hon säger att kommunen framför allt gjorde en lex Sarah-anmälan och att man inte tillräckligt noga skiljde på att det dessutom fanns en arbetsrättslig process med egna regler.

Hade ni kunnat göra på något annat sätt, till exempel bara stängt av de tre i avvaktan på utredningen och inte varit så snabba med att ge besked om uppsägning?– Det hade vi säkert, men vi hade kontakt med personalavdelningen och jurister, säger Gunnel Kask och konstaterar att de inte hade några invändningar mot upplägget.

De brister som lyfts upp i stämningsansökan är Gunnel Kask helt säker på kommer kosta Kumla kommun stora pengar.

– Så blir det oavsett om det går till Arbetsdomstolen eller om vi når en uppgörelse innan dess.

Kumla kommun bedömer att förhandlingarna i Arbetsdomstolen kommer att inledas som tidigast om ett halvår.

Läxa att lära sigMed skriftliga uppgifter som visar att kvinnorna fått tillsägelser är Gunnel Kask säker på att situationen hade varit en annan.

– Vi har nu i efterhand fått veta att enhetschefer har fört samtal med personal som fått kritik efter att anhöriga reagerat. Men det är aldrig något som dokumenterats. Att löst berätta att man ”någon gång under våren” hade ett samtal, räcker inte.

– Så vi har en läxa att lära oss.

Någon tvekan om att beslutet om uppsägning var rätt i sak, även om det formella blev fel, har hon inte.

– Nej, inte utifrån de många samtal vi haft med anställda på Kungsgården.

Läs mer i fredagens NA.

Mer läsning

Annons