Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Länsstyrelsen: Giftig sik i Vättern

Länsstyrelsen slår larm om att siken Vättern innehåller för höga halter av dioxiner och PCB.

Annons
Sik.

Under sommaren 2013 meddelade Livsmedelsverket att fångad sik i Vättern innehöll för höga halter av dioxiner och PCB än vad som är tillåtet enligt EU:s gränsvärden.

Sedan dess har länsstyrelserna runt om Vättern tillsammans undersökt siken bland annat genom ytterligare provfiske och kompletterande analyser.

Länsstyrelserna har gjort sin bedömning tillsammans med Sötvattenslaboratoriet vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Resultatet av undersökningen bekräftar att halterna av dioxin och PCB i vissa fiskar överskrider gränsvärdena, men att variationen är stor mellan olika individer. Det går inte att förutsäga om en fisk har lägre eller högre halt än gränsvärdet utifrån fiskens storlek eller var i Vättern den är fångad.

Den som säljer sik från Vättern eller Vänern måste nu försäkra sig om och kunna garantera att fiskens dioxinhalt är lägre än gränsvärdet, skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Siken får säljas

Vissa fiskarter får säljas i Sverige trots att dioxinhalten är högre än EU:s gränsvärde. Det beror på att Sverige har ett särskilt undantag för vissa inhemska fiskar: strömming/sill, vildfångad lax, öring och röding från Östersjöområdet och från Vänern och Vättern. Sik omfattas alltså inte i detta undantag.

Länsstyrelsen har ansvar för kontroll av livsmedel i primärproduktionen, d.v.s. yrkesfiskarna. Kommunerna har ansvar för kontrollen i butiker och i förädling, t.ex. rökerier.

Källa: Länsstyrelsen.

Mer läsning

Annons