Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

3,8 miljoner ska sparas

Personalresurspoolen ska läggs ner och barn- och utbildningsnämnden äskar om 3,1 miljoner kronor från kommunstyrelsen. Trots det måste verksamheterna spara totalt 3,8 miljoner kronor i år.

Annons

På barn- och utbildningsnämndens möte tidigare i veckan beslutades det efter votering att nämnden kommer att äska om 3,1 miljoner kronor från kommunstyrelsen. De 3,1 miljoner kronorna kommer att tas ifrån pengarna som kommer in till Laxå kommun genom skattehöjningen som skedde vid årsskiftet.

För att komma inom budgetram måste verksamheterna spara ytterligare 3,8 miljoner kronor. Förutom detta beslutades det på mötet även att personalresurspoolen ska läggas ner. Hur många tjänster det innebär är ännu oklart.

– Personalresurspoolen är inte budgetterad, men vi har sett att poolen de två senaste åren har skapat ett underskott på 1,4 miljoner kronor varje år. Vi klarar inte ekonomin därför kommer den att avvecklas, säger Susanne Stenlund, S, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

När det gäller de 3,8 miljoner kronorna som ska sparas i år så har förvaltningarna fått i uppdrag att kartlägga olika förslag till neddragningar och se vad de får för konsekvenser. Förslagen som har kommit fram under budgetarbetet är bland annat att se över chefsorganisationen, se över om en flytt av alla elever i årskurs fem och sex till Centralskolan är möjlig och se över olika bidrag till lokaler, anläggningar och föreningar. – Inga skolor kommer att läggas ner. Vi har ett kommunfullmäktigebeslut på att skolorna i ytterområdena ska få vara kvar. Vi jobbar för att barnen ska få de kunskaper och det stöd de behöver, säger Susanne Stenlund.

Eget förslag till arbetsbudget

Oppositionspartierna, förutom Kristdemokraterna som inte närvarade vid barn- och utbildningsnämndens senaste möte, lämnade in ett eget yrkande till förslag till beslut.

Förslaget innebär följande:

* att Kanalskolan ej ska byggas om

* att barnen på förskolan Linnean inte ska flytta till Kanalskolan.

* att kommunrevisorerna vid Öhrlings pricewater coopers ska göra en översyn av barn- och utbildningsnämndens ekonomi.

* att utreda en framtida skolorganisation med målsättning att bevara Hasselfors och Finnerödja skola.

* att barn- och utbildningsnämnden äskar från kommunstyrelsen om ett tilläggsanslag på 6,9 miljoner kronor.

– Vi måste fokusera på barnen och resurserna satsas på rätt saker. Därför tycker vi att Kanalskolan inte behövs byggas om. Den kan läggas ner. Det behövs inte tre skolor i tätorten. Vi vill bevara skolorna i Finnerödja och Hasselfors för det är där som inflyttningen till kommunen sker, säger Jeanette Günther, C, ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Vidare vill oppositionspartierna att det kommer in någon opartisk och granskar ekonomin.

– Vi vill att någon opartisk kommer och tittar på varje konto. Vi kan inte bygga om skolor och få höga hyror för dyra pengar och sedan dra ner på personal, säger Jeanette Günther.

Ytterligare ett förslag som oppositionspartierna har för att få bukt med ekonomin och underskottet på 6,9 miljoner kronor var att barn- och utbildningsnämnden skulle äska om ett tilläggsanslag om 6,9 miljoner kronor från kommunstyrelsen.

– Det går inte att hyvla mer inom varje verksamhet. Därför behöver diskussionen lyftas upp till kommunstyrelsen som har mer överblick över alla verksamheterna i kommunen, säger Jeanette Günther.

Majoritetens förslag klubbades efter votering igenom. Men oppositionens förslag till arbetsbudget kommer att tas med i det fortsatta budgetarbetet.

Mer läsning

Annons