Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Att gå i Laxås centrumska vara en upplevelse

På uppdrag av kommunens politiker har en grupp från företag och kommun tillsammans tagit fram en utredning och ett förslag för hur ett framtida centrum skulle kunna se ut. Det är enligt många ett avgörande beslut för Laxås framtida handel.

Annons
Förslag. Stadsarkitekt Tobias Jansson presenterade det förslag för centrumhandeln som tagits fram av företagare och tjänstemän i kommunen.

LAXÅ. Tobias Jansson, stadsarkitekt i Sydnärkes byggförvaltning, presenterade förslaget för Rotary i måndags.

– Tanken var att vi skulle skapa ett dokument som skulle vara lätt för beslutsfattare att använda och hänvisa till, inledde Tobias Jansson.

För att nå ut till folk, och då gärna kvinnor och yngre, skapades sidan Laxå centrumutveckling på Facebook. Sidan har cirka 300 gillamarkeringar, vilket är en indikation på att många läser den.

– I december gjorde vi en enkät på sidan, som fick 200 svar på två dygn. Vi upplever att våra medborgare är väldigt måna och medvetna om ”sitt Laxå” och visar en stor stolthet över sin stad, berättade Tobias Jansson.

Enkätsvaren visar bland annat att de flesta som bor här verkar vilja ha kvar centrum på sin nuvarande plats, alltså inte flytta det närmare E20. En uppgift för gruppen var att förbättra förutsättningarna för handeln och vända den negativa trenden och föreslå ett centrum där Laxåborna kan träffas.

Laxå centrum har många fördelar enligt utredningen. Goda kommunikationer, en positiv befolkningstrend, låga fastighetspriser och en gynnsam stadsstruktur.

Att gå i ett centrum ska vara en upplevelse. Här ska finnas något för alla och ytor att mötas på.

– Och så måste vi sluta räkna bort bilarna. Att ha bilfria centrum låter väldigt fint. Men vi kommer inte att sluta åka bil. Om man bygger bort möjligheterna att åka bil till centrum, väljer invånarna i stället att åka längre för att handla, dit det är enklare att ha sin bil.

Fler infarter till Laxå centrum, och utökade möjligheter till parkering föreslås. Tobias Jansson jämförde med Askersunds och Karlshamns torg där det är enkelt att parkera. I bilvänliga städer går centrumhandeln dokumenterat bättre, konstaterade han.

– Alla vägar i en stad ska leda fram till torget, sa Tobias Jansson.

Ett första steg i arbetet har varit öppna Tavernagatan för biltrafik som en led in i centrum, vilket nyligen godkändes av politikerna i en detaljplan. Laxå kommuns politiker har fått planen presenterad för sig i olika omgångar, och diskussionerna pågår i de politiska leden om hur planen ska hanteras. Fler möten och diskussioner är att vänta under våren.

Mötesdeltagarnas kommentarer om utredningen och förslaget var positiva.

– Som jag ser det finns inget alternativ. Om man inte tar beslutet att öppna vägar till centrum, kan vi räkna med att handeln centrum snart kommer att försvinna, sa företagaren Pär Jinnestrand efter mötet.

Flyttas. Vid vägen in till centrum står i dag en miljöstation. För att göra vägen in i centrum mer lättillgänglig föreslås den flyttas.
Välkommen. Flaggstänger med lokala företags flaggor satts upp för att göra vägen mer välkomnande.

Mer läsning

Annons