Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bättre förutsättningar för mussla och öring

För att flodpärlmusslan och öringen ska trivas bättre i Skagersholmsån, pågår arbetet med att förbättra miljön där.

Annons
Före. Det här är Skagersholmsån innan dammen i Finnerödja togs bort.Foto: Daniel Bergdahl, Länsstyrelsen

Kommunen, länsstyrelsen och Sydnärkes miljöförvaltning har ett gemensamt mål att förbättra förutsättningarna i ån.

– Övergödning i ån leder till att flodpärlmusslan inte kan fästa i flodbotten och därmed inte kan föröka sig, säger Daniel Bergdahl, vattenvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Flodpärlmusslan är en rödlistad art som lever i ån. Inventeringar har visat att musslan inte längre förökar sig, utan beståndet består av gamla musslor. Musslorna är beroende av öringen, som lever i sjön Skagern och i bäcken, där ån mynnar ut. Musslornas larver fäster på öringarnas gälar.

– Öringen går upp i ån och leker. Vi vill också förbättra möjligheterna för den, och göra det lättare för öringen att vandra.

Flera åtgärder är redan gjorda.

– Sydnärkes miljöförvaltning inventerat alla enskilda avlopp längs ån, vilka bidrar till att bottnarna försämras för flodpärlmusslan. En mindre damm i Finnerödja och en vägtrumma har tagits bort.

Ett annat djur som gynnas i arbetet är uttern, som annars också har hindrats av vägtrummor och riskerat att bli överkörd i trafiken. Till uttern har man byggt en så kallad torrtrumma, en tunnel där uttrarna kan gå under vägen.

– Där har spillning från uttrar hittats, så vi vet att torrtrumman används, säger Daniel Bergdahl.

Mer är på gång. Bland annat ska Trafikverket åtgärda ännu en vägtrumma vid E20 och en damm vid sjön Trehörningen som är ett tillopp till Skagersholmsån.

– Historiskt har åarna använts för timmerflottning och järnbruk i olika former. Idag har dammarna oftast ingen praktisk betydelse, och kan i flera fall tas bort. Endast en tredjedel av dammarna i länet används aktivt.

Förr tog man bort stora stenar i vattendragen, för att underlätta för flottningen. En åtgärd är att lägga tillbaka stora stenar och grus igen i vattnet.

Arbetet med att förbättra Skagersholmsån har pågått i flera år, och än har inte flodpärlmusslan börjat föröka sig. Men förhoppningarna är goda.

– Musslan är en så kallad paraplyart. Om den mår bra mår även de flesta andra arterna i vattnet bra, säger Daniel Bergdahl.

Efter. Såhär ser det ut efter borttagningen.

Mer läsning

Annons