Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det går att påverkabeslut om vindkraft

Många kommuninvånare är emot de planerade vindkraftverken i Ramsnäs och befarar att de kommer att förstöra landskapsbilden. Men det går att påverka genom Laxås politiker, berättar Harry Lundin, miljöchef på Sydnärkes miljöförvaltning.

Annons
Förstör vindkraftverk landskapeet? Det här kraftverket står i Götarsvik vid Hjälmaren. Många boende vid Unden uppskattar inte Eolus Vinds planer på att bygga vindkraftverk i Ramsnäs.Arkivbild

Laxå kommun har fått in många synpunkter på vindkraftverken som Eolus vind AB planerar att bygga i kommunen. Protesterna kommer både från markägare vid sjön Unden, boende i Tivedsområdet och de som lever på turism i Tived.

Eolus vill bygga fler

Sedan några år tillbaka har Eolus vind AB tillstånd att bygga tre vindkraftverk i Ramsnäs, vid sjön Unden. Men eftersom företaget anser att elanslutningen för de tre verken blir allt för dyr vill Eolus vind AB bygga ytterligare fem verk, och slå ut kostnaden på alla åtta vindkraftverken.

Många kommuninvånare är oroliga för att vindkraftverken kommer få en negativ påverkan på friluftslivet och turismen i Tivedsområdet. I dag är området känt för sin vackra och orörda natur.

De protesterande kommuninvånarna befarar att vindkraftverken kommer att förstöra landskapsbilden. Vissa är även oroliga för att vindkraftverken kommer att låta mycket och att fastigheterna i närheten kommer att sjunka i värde.

Flera av de protesterande kommuninvånarna poängterar att de inte är motståndare till vindkraft i sig utan tvärt om anser att det är en bra energikälla. Men de anser att vindkraftverk bör byggas på platser som redan är exploaterade och har bebyggelse.

Svar med i ansökan

Harry Lundin, miljöchef på Sydnärkes miljöförvaltning, berättar att de synpunkter som kommit in angående vindkraftverken ska bemötas av Eolus vind AB. När Eolus vind AB skickar in sin ansökan till länsstyrelsen i Örebro om att få bygga ytterligare fem vindkraftverk ska kommuninvånarnas synpunkter och Eolus vinds svar finnas med i ansökan. Därefter skickar länsstyrelsen ansökan vidare på remiss till Sydnärkes miljöförvaltning och till kommunfullmäktige i Laxå.

– Miljöförvaltningen ska lämna synpunkter på själva ansökan, exempelvis om den måste kompletteras, säger Harry Lundin.

Till exempel är det viktigt att det finns fotomontage som visar hur landskapsbilden kommer att se ut med vindkraftverken.

Det slutgiltiga tillståndet ger sedan länsstyrelsen. Om inte Laxå kommun lägger in sitt kommunala veto.

– Kommunen kan i slutändan säga bu eller bä genom det kommunala vetot.

Detta innebär att kommuninvånarna kan påverka ett beslut genom att påverka kommunens politiker, berättar Harry Lundin.

Mer läsning

Annons