Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett steg närmare förnyelse av centrum

Förslaget att göra en tydligare sväng från Röforsvägen in till centrum har kommit ett steg längre. Nu är samrådstiden ute för planförslaget och många åsikter har lämnats.

Annons
Bredare väg. Enligt planen ska Tavernagatan i framtiden breddas för att öka tillgängligheten till Laxå centrum.

LAXÅ. Sytet med förändringen är att knyta ihop handelsområdet vid E20 med Laxå centrum för att stärka handelns möjligheter att överleva i centrum. Planen som tagits fram av Centrumgruppen, (Laxå kommun, fastighetsägare och ägare till flera centrumbutiker) har nu varit ute på samråd, det vill säga att alla som vill har fått yttra sig om den. Den 29 september gick samrådstiden ut efter tre veckor. Plankartan och beskrivningen av projektet har funnits tillgängliga på Laxå kommun och på bygggförvaltningens och kommunens hemsidor.

– Vi har fått in 13 svar, både positiva och negativa, berättar Ulrica Åberg, planarkitekt på Sydnärkes byggförvaltning.

Tanken är att Röforsvägen ska göran en skarpare böj in till Tavernagatan, som öppnas för biltrafik i två riktningar, och som i sin tur leder fram till centrum. Det innebär att en del av parkeringsplatsen försvinner, och att återvinningsstationen på platsen flyttas. Sedan en tid är Tavernagatan öppen för biltrafik i en riktning. Gång- och cykeltrafikanter ska också få plats i infarten.

Företagare och köpmän i området har hört av sig med positiva reaktioner på planen. Några har ifrågasatt vilka träd som ska tas bort längs vägen när den breddas. Det har också framförts oro för vilken bullernivå som kommer att uppstå när gatan blir mer trafikerad. Intill vägen ligger flera bostäder och äldreboendet Ramundergården. Ett alternativt förslag som framförts är att göra tydligare skyltar från E20 in till centrum, men också till andra besöksmål i Laxå.

– Från länsstyrelsen har vi fått begäran om att en bullerundersökning, och det har jag beställt idag, säger Ulrica Åberg.

Nu ska alla inkomna synpunkter sammanställas, analyseras och besvaras. Sedan ska byggförvaltningen ta ställning till om förslaget ska förändras. Därefter ska den göras om till en granskningshandling.

– Det innebär att planen uppdateras utifrån de åsikter som kommit in, och den begärda bullerundersöningen. Sedan har allmänheten ännu en möjlighet att lämna yttranden om planen, säger Ulrica Åberg.

Tanken är enligt samrådshandlingarna att planen ska antas under 2015, men när granskningshandlingen är klar är svårt att säga och någon tid är inte satt.

– Det beror bland annat på hur lång tid bullerundersökningen tar, säger Ulrica Åberg.

Mer läsning

Annons