Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler sjuksköterskor behövs i kommunen

Det behövs fler sjuksköterskor i den kommunala hälso- och sjukvården i Laxå. Situationen är inte tillfredsställande, och nu tar kommunen ett samlat grepp för att försöka lösa situationen.

Annons
Hemsjukvård. Både inom hemsjukvården och på boendena behövs fler sjuksköterskor. Arkvibild.

I en skrivelse i slutet på januari uppmärksammade medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Ylva Karttunen Bark, att bristen på sjuksköterskor nu är ett stort problem och har varit det sista året. Bristen beror dels på sjukfrånvaro i sjuksköterskegruppen och dels på att nyanställda sjuksköterskor inte hunnit lära sig organisation och rutiner. Arbetsmiljön för sjuksköterskorna har tidvis varit mycket svår, vilket leder till sårbarhet i organisationen och brister i patientsäkerheten, skriver Ylva Karttunen Bark.

Skrivelsen presenterades för social- och omsorgsnämnden på sammanträdet förra veckan.

– Vi tar det här på största allvar, säger Majlill Persson, kommunens socialchef.

För att täcka upp det omedelbara behovet har de befintliga sjuksköterskornas arbetsuppgifter omfördelats. Den sjuksköterska som tidigare arbetade med demensvård, hör nu till sjuksköterskegruppen.

– Ansvaret för demenssjukvården är primärvårdens, men vi har anställt en demenssköterska för att stötta och för att satsa på mer kunskap om demensproblematiken. Vårdcentralen är just nu ensamma om ansvaret för uppföljningar och utredningar kring demens, säger Majlill Persson.

Biståndshandläggarna på kommunen får nu också ta ett utökat ansvar för uppföljningar kring insatserna för personer som har demensproblematik och fortfarande bor hemma.

En bakgrundsfaktor är att flera sjuksköterskor gick i pension för ett och ett halvt år sedan. Sedan dess har inte lika många kunnat rekryteras, och två av dem som anställts har av olika skäl slutat.

På kort sikt täcks behovet av sjuksköterskor för närvarande upp av timvikarier och personal från bemanningsföretag, vilket har skett sedan i somras.

– Vi har gått igenom det akuta behovet av sjuksköterskor, och ser just nu ingen akut risk för patientsäkerheten, säger Majlill Persson.

Sjuksköterskegruppen, som arbetar både med hälso- och sjukvård i kommunens boenden och i hem, omfattar cirka 12,5 tjänster. Det fattas sammanlagt tre sjuksköterskor och kommunen rekryterar kontinuerligt nya.

– Det är mycket svårt att rekrytera sjuksköterskor till kommunen, säger Majlill Persson.

På lång sikt ska hela sjuksköterskeorganisationen ses över.

– Vi vill se över lönestrukturen, skapa ett närmare ledarskap och renodla sjuksköterskornas arbetsuppgifter. Vi vill också att det finns tillräckligt med delegerade undersköterskor som kan utföra en del av arbetet som sjuksköterskorna gör idag, säger Majlill Persson.

Mer läsning

Annons