Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fullmäktige var eniga om budget

På onsdagskvällens sammanträde i kommunfullmäktige fastställdes budgeten för Laxå kommun 2015 och en verksamhetsplan för 2017-2018. Församlingen var enig, sånär som på hur man ska hantera åtta miljoner kronor.

Annons

LAXÅ. Kommunens ekonomichef Cecilia Aldén höll en föredragning om det ekonomiska läget.

– Budgeten bygger på en ökande befolkning, och de preliminära siffrorna visar att kommunen kommer att öka med 20 personer per år de närmaste åren. Prognosen är försiktig eftersom vi har lite ont om bostäder i kommunen, sa Cecila Aldén.

Det beräknade resultatet för 2015 är plus tio miljoner kronor. Kommunen har förbättrat sin soliditet och kommer fortsättningsvis att avbetala på lån. Det gör att skuldbördan kommer att minska och kommunen får fortsatt förbättrad soliditet.

Under budgetarbetet visade det sig att både social- och omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden behövde mer pengar än tidigare beräknat. Det löstes med att i budgeten fördela tidigare avsatta 8,2 miljoner kronor för politiskt prioriterade områden. Kommunstyrelsens verksamhet utökas med 2,6 miljoner kronor, barn- och utbildningsverksamheten utökas med 2,5 miljoner kronor och social- och omsorgsnämndens verskamheter utökas med tre miljoner kronor. Det motsvarar ungefär vad verksamheterna äskat under budgetarbetet.

– För att få fram pengar till satsningar måste standardkostnaderna för verksamheterna sänkas. Det har inte gjorts. Så var finns de åtta miljoner som fördelas ut? Var i budgeten finns den nya klassen i Finnerödja med till exempel? undrade Tommy Holmquist (S).

– Den finns med i budgeten, svarade Bo Rudolfsson (KD). Vi avsatte 8,2 miljoner extra för att placera ut om verksamheterna behövde mer.

Tommy Holmquist vidhöll att så länge inte fler besparingar gjorts, fanns inte de åtta miljoner kronorna att tillgå. Bo Rudolfsson svarade att det är lite av en filosofisk fråga.

– Vi vet inte hur det blir i slutet på året, men med de siffror vi har idag finns pengarna, sa han.

Socialdemokraterna yrkade bifall på budgeten med reservation för de åtta miljoner kronorna. Något budgetförslag från oppositionen lämnades inte.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna erbjudandet om att sälja 17 tomter till företaget IFH Properties, som vill bygga nya radhus i Oxhagen. Dessutom konstaterade fullmäktige, som svar på ett medborgarförslag om att anlägga en trädgårdsavfallsanläggning i Finnerödja, att hantering av trädgårdsavfall är en fråga för Sydnärkes kommunalförbund och inget som kommunen kan besluta om.

Mer läsning

Annons