Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ja till sex vindkraftverk

Miljödomstolen godkänner länsstyrelsens beslut om att ge tillstånd till sex vindkraftverk i Slottsbol, i Tiveden.

Annons

Miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen lämnade i början av år 2009 tillstånd till Triventus AB att uppföra sex vindkraftverk på fastigheterna Slottsbol 1:9, 1:37 och 3:1.

Tillståndet omfattade sex vindkraftverk med en navhöjd på högst 110 meter samt åtföljande anläggningsarbeten i form av en väg och kabeldragning.

Sex privatpersoner ogillade Miljöprövningsdelegationens beslut och överklagade det till Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Privatpersonerna påpekade i sina överklaganden att gränsen mellan Västra Götalands län och Örebro län går rakt igenom det skogsområde där vindkraftverken är tänkta att placeras.

Vissa områden i Tiveden bedömdes tidigare som olämpliga för vindkraft med hänvisning till dess speciella landskap och relativt ostörda miljö. Bland annat omfattas ett område endast 100 meter väster om en av de klagandens fastighet. Gullspångs kommun gör enligt länsstyrelsen en helt annan bedömning än Laxå kommun om områdets lämplighet för vindkraftsutveckling.

Länsstyrelsen vidhåller sitt beslut och påpekar att Gullspångs, Mariestads och Törebodas vindkraftplan inte pekar ut området väster om en av de klagandes fastighet som varken speciellt lämpligt eller olämpligt för vindkraft. Förslaget till tillägg till översiktsplan i Gullspångs kommun förändrar inte den bedömning som länsstyrelsen har gjort.

Efter ett år och tre månader kom domen. Miljödomstolen godkänner Miljöprövningsdelegationens beslut om att ge tillstånd till sex vindkraftverk i Slottsbol. Privatpersonernas överklaganden avslås.

Mer läsning

Annons