Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Läs hela brevet till politikerna

Annons

Till Kommunstyrelsen och Barn och ungdomsnämnden i Laxå kommun.

Brukarstyrelsen vid Hasselfors skola vill med denna skrivelse markera mot de förslag som presenterades den 7/11 vilka

1) innebär att årskurs 4-6 vid Hasselfors skola flyttas till Centralskolan i Laxå tätort.

2) Innebär total nedläggning av Hasselforsskolan

Vi anser att båda förslagen skulle komma att innebära stora drastiska förändringar i våra nuvarande barns skolgång och ev. framtida boende barns skolgång.

Vi är medvetna om att inget beslut om total nedläggning av Hasselfors skola är taget idag,

men även med färre klasser och därmed färre barn på skolan så befarar vi att risken ökar för att befolkningen skall minska ytterliggare då serviceutbudet och boendeattraktiviteten kommer att minska dramatiskt på orten. Hasselfors har som övriga delar av kommunen en allt äldre befolkning, med dålig tillväxt av yngre. Om skolan försvinner från Hasselfors så tror vi att det kan komma att påverka en ung familj i deras beslut om var man väljer att bosätta sig. Således skulle en ytterligare nedskärning av boendeservicen bara ytterligare förstärka en oroande trend.

Vi vill på inget sätt medverka till att någon av kommunens tre skolorter skall straffas på bekostnad av någon annan.

Vi vill även å det starkaste uttrycka vårt stöd till kommunens goda arbete i detta känsliga ärende och markera att vi tar avstånd från otrevligheter som hot och annat som inte hör hemma i en god demokratisk debatt.

Vi vill istället uppmana till ytterligare genomlysning av ärendet och lämna följande förslag till kommunala samordningsvinster som bör beaktas.

Vi vill lämna två förslag om att betrakta kommunen som helhet med tre kompletterande skolorter och i linje med kommunens ambitioner sträva efter att efterleva nya skollagen på detta sätt:

1) Se över kostnad per elev genom en förtatning av elevunderlaget på de minsta skolorterna genom att bussa elever i åk 4-6 från till exempel delar av centralorten till de mindre orterna och på detta sätt uppnå samordningsvinster i personalkostnader och lokalkostnader och dessutom som en pedagogisk bonus medverka till en god social inskolning inför de högre årskurserna. Detta minskar dessutom behovet av ytterligare skollokaler i kommunen, samtidigt som befintliga väl lämpade lokaler nyttjas på ett effektivare sätt.

2) Se över kostnaden per elev för att bygga om kommunens samtliga skolor för att uppnå på samtliga orter lämpliga salar för NO-ämnen och musik. Vårt förslag är istället att inrätta lokala kompetenscentrum i de olika ämnena på de olika skolorna eller i andra av kommunen lämpliga lokaler. Då kan kommunen med hjälp av temadagar och tillfälliga busstransporter låta barnen uppnå behörighet i respektive ämne. Detta bör även minska eller underlätta personalens behov av kompetensutbildning och bör även underlätta anställandet av behöriga lärare på heltidstjänster vid de olika kompetenscentrumen. Det kan dessutom vara av pedagogiskt intresse att se varandras skolmiljö och på detta sätt medverka till social inskolning inför de högre årskurserna.

Barn i denna tidiga skolålder befinner sig i en känslig period i livet och är mycket lättpåverkade av äldre kompisar. Många är inte mogna för högstadiemiljön utan behöver tryggheten som finns på en mindre skola.

Vi har dessutom tagit del av statistiken som visar att barnantalet i Laxå minskar.

Dagis, fritids och skolan i Hasselfors fungerar i dagsläget mycket bra. Värna om detta!

Vi kräver att kommunstyrelsen återemitterar ärendet och finner en lösning som innebär att samtliga de tre skolorterna i kommunen kan överleva i anständig form, väl rustade för framtiden.

Mer läsning

Annons