Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

 Många trivs på kommunen

 De flesta trivs på jobbet inom Laxå kommun, men många tyngs av hög arbetsbelastning, stress och vikariebrist. Det visar kommunens medarbetarenkät för alla kommunanställda.

Annons

Enkäten gjordes under förra året för kommunens drygt 470 anställda. Inom barn- och utbildningsverksamheterna har samtliga chefer påbörjat arbete med att tillsammans med de anställda förbättra arbetsmiljön. Några handlingsplaner är redan klara och de presenterades på barn- och utbildingsnämndens sammanträde på måndagen. De som arbetar inom kommunens kök kommer att jobba för att minska stressen vid frånvaro. Där ska en prioriteringsordning skrivas när det uppstår frånvaro.

På biblioteket har antalet besökare ökat vilket gör att disken måste bemannas i större utsträckning. Det gör att tiden för administrativa sysslor minskar, vilket i sin tur ökar stressen. En tjänst på cirka 75 procent skulle behövas, men tyvärr finns just nu inte eftersom en 100-procentig tjänst nyligen har sparats bort. Möjligheten att ta en promenad på lunchen ska utökas för att öka medarbetarnas möjligheter att ta paus.

Effektivare möten, mer personalplanering och en kontinuerlig intakt organisation är handlingsplaner för anställda både inom elevhälsa och rektorsadministration. Verksamheterna har under många år haft stora besparingskrav så det finns inte alltid möjlighet att

– Det handlar inte alltid om pengar när en förändring ska göras. Det går att mobilisera resurser genom att göra genom omfördelningar och nytt tänk inom den egna organisationen, säger Ylva von Scheele (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Ytterligare handlingsplaner om bättre arbetsmiljö inom de kommunala verksamheterna ska presenteras i september.

Katarina Hanslep

Mer läsning

Annons