Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mellanstadiet till Laxå tätort

Alla elever i årskurs fyra till sex ska gå i skolan i tätorten, alternativ c. Det vill majoriteten i barn- och utbildningsnämnden. Slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige den 11 januari.

Annons

På måndagseftermiddagen röstade politikerna i barn- och utbildningsnämnden om den nya skolorganisationen. Nämndens ordförande Klas-Göran Vilgren (V) började med att poängtera att politikerna enbart skulle fatta beslut om hur undervisningen för eleverna skulle organiseras på gårdagens möte. Lokalfrågan kommer att behandlas av nämnden under våren 2012.

Oppositionen tyckte inte om att ärendet delades upp och yrkade på återremiss.

– Vi vill ha med helheten. Det känns inte riktigt stabilt att ta beslut om detta i två delar, säger Ylva von Scheéle (M).

Majoriteten var dock redo att gå till beslut och röstade igenom alternativ c. Detta alternativ innebär att kommunens samtliga elever i årskurs fyra till sex ska gå i skolan i Laxå tätort.

– Det känns skönt att vi har gått till beslut efter alla år, säger Therese Magnusson (S).

Vad som kommer att ske med tomma lokaler, om en ny skola ska byggas och om befintliga skolor kommer att rustas blir en senare fråga för politikerna. Ambitionen är att hela omorganisationen ska vara klar till höstterminen 2013, berättar Klas-Göran Vilgren.

– Jag tror inte att vi klarar det innan dess. Det gäller att vi gör det här bra nu, säger Vilgren.

Efter beslutet var oppositionspolitikerna uppgivna:

– De skriker efter mer resurser i skolan redan i dag och så ska vi erbjuda mindre, säger Ann-Christin Johanzon (C).

– Det känns tröstlöst i vårt ekonomiska läge. Nu fattas det en lokal och det medför mer lån. Vi har inte ekonomi för mer lån, säger Madelene Maxe (KD).

Dock poängterar Therese Magnusson att det inte bara är en ny skola som kostar pengar. Om politikerna i stället valt alternativ a – som oppositionen förespråkar – skulle Saltängsskolan behöva byggas ut och förskolan Linnean renoveras.

– Jag tror inte att det har framgått till allmänheten, säger Magnusson.

Det slutgiltiga beslutet tas av politikerna i kommunfullmäktige den 11 januari.

Kommuninvånarna har protesterat

Många har protesterat mot planerna på en ny skolorganisation. Både i Hasselfors och i Finnerödja har kommuninvånarna skrivit under listor där de uppmanat politikerna att behålla nuvarande skolorganisation i ytterområdena. I Finnerödja skrev 370 personer under och i Hasselfors 273 personer. Dessutom skickades 107 vykort till Laxå kommun där politikerna uppmanades att bevara Hasselfors skola orörd.

Det har även skickats flera skrivelser till kommunen. Bland annat från Hasselfors byalag, brukarstyrelsen vid Hasselfors skola, från en föräldragrupp i Finnerödja, Finnerödja hembygdsförening och länsbygderådet i Örebro län.

Mer läsning

Annons