Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Pengar till nya larm och tvättinrättning

Lokal trafikföreskrift, styrgrupp för länspendeln och tvättinrättning. Det var några av punkterna när kommunstyrelsen fattade beslut vid ett extramöte.

Annons

Länets trafikvision med en länspendel har nu nått så långt som till en styrgrupp. Adjungerad till den för Laxå kommuns räkning är Tommy Holmquist (S). Tanken med länspendeln är att på ett bra sätt knyta ihop kollektivtrafiken med arbetsmarknaderna i länet.

Ett ärende som gäller en ny lokal trafikförskrift med parkeringsförbud på Johan Järlströmsgatans västra sida återremitterades. Anledningen till förslaget om parkeringsförbud var att den östra sidan har för många utfarter så det är svårt att lägga snön där.

190 000n till tvätt

Men i stället kom nu frågan upp om lämpligheten med all snö på den västra sidan.

– Vi måste först kolla hur vi ska lösa parkeringarna för besökare till affärsidkarna i närheten, säger kommunstyrelsens ordförande Tommy Holmquist.

Eftersom det är en viss startkostnad att dra i gång en kommunal tvättinrättning så skjuter KS till 190 000 kronor, som bland annat ska täcka kostnaden för en projektledare. Sedan tidigare har Finsam beviljat stöd med 454 000 kronor. Tvätteriet ska ombesörja rena kläder till kommunens egna verksamheter, exempelvis olika boenden.

Ålderstigna larm

– Det handlar också om en sysselsättningsåtgärd eftersom personalmålgruppen är personer som behöver arbetsträning eller finns inom den kommunala psykiatrin och inom den dagliga verksamheten, framhåller Tommy Holmquist.

Investeringsbudgeten för 2012 tas egentligen i mars. Men eftersom det uppkommit ett akutläge med ålderstigna larm, till vilka det inte finns reservdelar, så har kommunstyrelsen redan nu beviljat 200 000 kronor för att åtgärda detta.

– Larmen måste givetvis fungera, det handlar ju om säkerheten, påpekar Holmquist.

Mer läsning

Annons