Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Revisorer till attack mot passiv ledning

Laxå kommuns revisorer gav mycket kritik och riktade anmärkningar till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden för år 2011.

Annons

Laxå kommuns revisionsberättelse för 2011 var uppe på kommunfullmäktigemötet i Finnerödja församlingshem i går kväll.

Kommunrevisorerna Arild Wanche och Hans Widlund berättade för fullmäktigeledamöterna om hur de tycker att kommunen sköts.

Krävs kraftfulla åtgärder

Revisorerna anser att kommunens ekonomiska situation och utveckling är mycket allvarlig. För att kommunen ska kunna återställa 2011 års negativa resultat, tidigare års underskott och de budgeterade underskotten för 2012 och 2013 krävs det mycket kraftfulla årgärder.

Kommunrevisorerna anser att kommunstyrelsen måste bli mycket mer aktiv i sitt uppdrag att leda, samordna och fullgöra sin uppsiktsplikt när det gäller kommunens ekonomi.

Inte avsedd effekt

År 2010 riktade revisorerna en anmärkning mot barn- och utbildningsnämnden för bristande måluppfyllelse och för ohörsamhet till mål och riktlinjer.

Anmärkningen gav inte avsedd effekt.

Revisorerna anser att barn- och utbildningsnämnden även år 2011 har brustit i sitt ansvar och att ledamöterna inte har samverkat tillräckligt inom nämnden så att kommunfullmäktiges uppdrag har kunnat fullgöras.

Fortsatt oro

Därför riktar revisorerna återigen en anmärkning till barn- och utbildningsnämnden. Nämnden får en anmärkning för bristande måluppfyllelse och för ohörsamhet till mål och riktlinjer.

Kommunrevisorerna ser med fortsatt oro på den ekonomiska utvecklingen i Laxå kommun. Revisorerna föreslår att kommunfullmäktige gör kommunstyrelsen uppmärksam på det tidigare fullmäktigebeslutet om upprättande av specificerade åtgärdsplaner och att åtgärder ska genomföras snabbt.

Mer läsning

Annons