Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Skjutsa tätortselever till ytterområdena”

Skjutsa tätortens elever till ytterområdena och inrätta ”kompetenscentrum” för de nya ämnena. Så vill brukarstyrelsen bevara alla tre skolorterna.

Annons

Brukarstyrelsen vid Hasselfors skola har skrivit ett brev till politikerna i kommunstyrelsen och i barn- och utbildningsnämnden. Genom skrivelsen vill de belysa konsekvenserna för de förslag som finns angående en ny skolorganisation i Laxå kommun. Brukarstyrelsen anser att både förslag C och förslag D komma att innebära drastiska förändringar för barnens skolgång. ”Barn i denna tidiga skolålder befinner sig i en känslig period i livet och är mycket lättpåverkade av äldre kompisar. Många är inte mogna för högstadiemiljön utan behöver tryggheten som finns på en mindre skola”, står det i brevet. Dessutom fruktar brukarstyrelsen att invånarantalet i Hasselfors kommer att minska om serviceutbudet blir sämre på orten. ”Om skolan försvinner från Hasselfors så tror vi att det kan komma att påverka en ung familj i deras beslut om var man väljer att bosätta sig”, skriver de.

Brukarstyrelsen vill bevara skolorna på alla tre nuvarande skolorter. Laxå kommun kan ändå leva upp till den nya tuffare skollagen genom att etablera ”kompetenscentrum” för de ämnen som det saknas lärosalar för i dag, anser brukarstyrelsen. ”Då kan kommunen med hjälp av temadagar och tillfälliga busstransporter låta barnen uppnå behörighet i respektive ämne. Detta bör även minska eller underlätta personalens behov av kompetensutbildning och bör även underlätta anställandet av behöriga lärare på heltidstjänster vid de olika kompetenscentrumen”.

Dessutom poängterar brukarstyrelsen att kommunen kan spara pengar genom att använda de skollokaler som redan finns. Om elever i årskurs fyra till sex i Laxå tätort skjutsas till Hasselfors och till Finnerödja minskas behovet av att bygga nya skollokaler, menar de.

Brukarstyrelsen uppmanar politikerna att tänka igenom den nya skolorganisation ytterligare en gång. ”Vi kräver att kommunstyrelsen återremitterar ärendet och finner en lösning som innebär att samtliga de tre skolorterna i kommunen kan överleva i anständig form, väl rustade för framtiden”.

Fotnot: I brevet tar brukarstyrelsen avstånd från hot och andra otrevligheter som inte hör hemma i en god demokratisk debatt.

Ny skolorganisation

Det finns fyra förslag för en ny skolorganisation i Laxå kommun:

A) Behålla den nuvarande skolorganisationen men skjutsa årskurs fyra till sex till Centralskolan för vissa ämnen, alternativt låta lärarna åka mellan skolorna.

B) Enbart flytta tätortens årskurs fyra till sex till Centralskolan. Skjutsa övriga årskurs fyra till sex till Centralskolan för vissa ämnen, alternativt låta lärarna åka mellan skolorna.

C) Flytta alla kommunens elever i årskurs fyra till sex till Centralskolan. Förskoleklass och årskurs ett till tre går kvar som i dag i ytterområdena. I Laxå tätort byggs en ny skola.

D) Lägga ner Hasselfors skola. I Laxå tätort byggs en ny skola.

På barn- och utbildningsnämndens möte den 12 december ska politikerna rösta om förslagen. Det slutgiltiga beslutet tas sedan av kommunfullmäktige.

Mer läsning

Annons