Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Stora värden kommer att skadas”

En vindkraftspark i Trysslinge kommer att få allvarliga konsekvenser för djurliv, miljö, kulturhistoria och turism. Det konstaterade Naturskyddsföreningen i Kunskapens hus i torsdags kväll.

Annons
Mötesdeltagare. Ett 50-tal åhörare deltog i Naturskyddsföreningens möte om vindkraft på torsdagskvällen. Infällda bilden: Lappugglan är en av de hotade fågelarter som finns i Trysslinge med omnejd.Foto: Katarina Hanslep

– Trysslinge är inte en lämplig plats för en vindkraftpark, inledde David Tverling i Naturskyddsföreningen i Laxå, som arrangerade mötet. Vi vill i dag visa att det finns stora värden i området som kommer att skadas av en vindkraftspark. Det finns fakta och information som ni bör få reda på.

Han poängterade att föreningen generellt är positiv till vindkraft, på lämplig plats.

22 politiker och ett 50-tal privatpersoner deltog i mötet. Naturskyddsföreningen hade bjudit in en ornitolog, en limnolog, en jägare, en kulturhistoriker, en företagare och en representant för allmänheten, som gav sin syn på varför vindkraftsparken bör stoppas.

Ornitologen Ulf Jorner presenterade några av de lagrum som exploatering av området omfattas av. Artskyddsförordningen, som innebär att man inte får störa enskilda djur i deras livsmiljö, EU-direktivet Natura 2000, som även gäller i angränsande områden (Trysslinge ligger 400 meter från ett sådant, Vargavidderna) och miljöbalken.

– Vi inventerade förekomsten av den rödlistade fågeln nattskärra, och noterade 43 stycken. Vid Nordisk vindkrafts inventering från 2013 noterades 15 förekomster, sa Ulf Jorner.

– Det här är ett kluster av relativt opåverkade våtmarker, där ingen avdikning har skett. Det är ovanligt i Mellansverige, och innebär att myrmarkerna fortfarande fungerar som en fälla för koldioxid, och ett gigantiskt skydd mot översvämningar och erosion. Skulle vägar och vindkraftsverk byggas, tappar mossarna sin fuktion och kan blir en koldioxidkälla. Det är en risk för dricksvattenförsörjningen i Örebro, som tar sitt vatten från Svartån, samt risk för stora översvämningar nedströms, sa Kjell Westerman, miljöövervakare och limnolog från Eskilstuna kommun.

Hasselfors byalag har gjort flera kulturinventeringar i området, och Per Bergström från byalaget berättade att många människor rör sig i området, inte minst på Bergslagsleden och Munkastigen.

– Vindkraftverk är ett hot mot turistnäringen och ett sabotage mot oss satsat på tursimen, sa Michael Walter, turistföretagare i Åbytorp.

Anna Andersson som bor i Korsbacken, påpekade att området inte ingår riksintresset för vindbruk.

Laxå kommun planerar att fatta beslut i frågan i kommunstyrelsen den 29 januari, och på kommunfullmäktige den 11 februari. Ambitionen är också att beslutet då ska omfatta det andra planerade vindkraftsprojektet i kommunen, Laxåskogen.

– Det här är en så stor fråga att vi ska försöka komma fram till enighet, sa Sara Pettersson (MP), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Enligt Sara Pettersson hade kommunstyrelsen tidigare inte informerats om att statliga Naturvårdsverket avslagit projektet.

– Det fanns inte med på mötet i december, säger hon.

Inledde. David Tverling från Naturskyddsföreningen inledde mötet med att presentera varför mötet hölls och varför Naturskyddsföreningen bjudit in.

Mer läsning

Annons