Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utökat strandskydd vid naturskön sjö

Utökat strandskydd vid sjön Lilla Trehörningen och borttaget utvidgat strandskydd vid Skagern. Det föreslår Sydnärkes byggförvaltning till länsstyrelsen.

Annons
Utökat strandskydd. Sjön Unden är en av de sjöar som behöver ha utökat strandskydd enligt Länsstyrelsen.

Ny lagstiftning sedan 2009 gör gällande att strandskyddet ska ses över i kommunerna.

Länsstyrelsen ska nu säkerställa de områden som har försetts med utvidgat strandskydd, alltså större än det generella, som är 100 meter upp på stranden och ut i vattnet. Om inte områdena fastställs, kommer alla utvidgade strandskydd att upphöra den 31 december i år.

Strandskyddet finns för att skydda områden med höga värden växt-, djur- och friluftsliv. Det medför vissa inskränkningar i mark- och vattenanvändningen, men pågående markanvändning kan forgå utan hinder.

I Laxå kommun har i dag Skagern och Unden utvidgade strandskydd med 200 meter på land och 300 meter ut i vattnet. Länsstyrelsen föreslår att också sjön Lilla Trehörningen och Teen ska få utökat strandskydd, men att det utökade strandskyddet vid Skagern ska tas bort.

Nu har Sydnärkes byggförvaltning lämnat sitt yttrande om utökade strandskydd. Förvaltningen ställer sig bakom att ta bort det utökade strandskyddet vid Skagern.

– Skagern anses inte ha så stora skyddsvärden vid stränderna så det kräver utökat strandskydd, säger Ove Sahl, förvaltningschef på Sydnärkes byggförvaltning.

Det har däremot Unden och Lilla Trehörningen, och därför vill man behålla strandskyddet vid Unden, och är positiv till utökat strandskydd vid Lilla Trehörningen. Men kommunen tycker inte att Teen bör få utökat strandskydd, eftersom det i framtiden skulle kunna hämma en framtida utveckling och utbyggnad i Hasselfors. Ett skyddsvärt område i närheten av Teen är Skagershultsmossen, men enligt Sydnärkes byggförvaltning ligger den 600 meter från sjön vilket, inte är ett motiv för ökat strandskydd.

Kommunstyrelsen i Laxå har ställt sig bakom förvaltningens skrivelse, som kommer att överlämnas till länsstyrelsen som en inlaga inför beslutet om utvidgade skyddsvärden.

Ove Sahl poängterar att arbetet med utvidgade skyddsområden inte hänger ihop med så kallade LIS-områden, landsbygdsområden i strandnära läge, som sker på uppdrag av Boverket. Det projektet syftar till att öppna för att utveckla landsbygden med att ge tillstånd för strandnära bebyggelse.

– Det arbetet pågår parallellt och ska presenteras under våren när kommunernas översiktsplaner är klara. Men det här handlar bara om att skydda områden med höga värden växt-, djur- och friluftsliv, säger Ove Sahl.

Mer läsning

Annons