Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Först med tillgänglighetsplan

– Jag har inte hört att någon annan kommun i länet har gjort det, säger Sören Skårsjö, vd för Lekebergsbostäder AB.

Annons
Tegelgatan. Utrymme för sophantering kan bli uppställningsplats för rullatorer. Minskar trängsel i trapphuset.

Sandviken och Gnesta är exempel på kommuner förutom Lekeberg som tagit fram tillgänglighetsplaner för äldre, funktionsnedsatta och barnfamiljer. Med ganska enkla medel går det att förbättra tillgängligheten i till exempel bostadsbolagets entréer till hyreshus och i offentliga lokaler. De dyraste inslagen kommer att vara när automatiska dörröppnare monteras på en del hus. De kostar cirka 20 000 kronor per dörr.

Annars handlar det mycket om ramper till entréer och kontrastmarkering på första och sista trappsteg.

Inne i hyreslägenheterna är det kommunens bostadsanpassning som gäller så själva lägenheterna finns inte med i tillgänglighetsplanen.

– Vi har väldigt bra förutsättningar för att göra detta med relativt nya hus och centralt läge på fastigheterna. Det är framför allt för de som bor och vistas här men det är klart att det är positivt för nya intressenter också, säger Sören Skårsjö.

Ett konsultföretag gjorde under våren 2014 en inventering och en handlingsplan som fokuserar på framkomlighet för rullator och rullstol i allmänna utrymmen. Här presenteras brister och förslag på åtgärder för varje enskild fastighet. Konsulterna har också intervjuat hyresgäster som fått lämna synpunkter. Även personer med nedsatt syn har varit i fokus förklarar Sören.

– Det handlar om utrymmen utanför lägenheter, även utanför till parkeringar och uteplatser, förråd, sophus, entréer, trapphus och tvättstugor. Även belysning har gåtts igenom.

Hissar och andra åtgärder finns dock inte med.

– Det kommer vi inte att göra för då blir det för dyrt.

Sören Skårsjö betonar att en tillgänglighetsplan är frivillig att ta fram. Det handlar alltså inte om den lagstadgade tillgänglighet som gäller i offentlig miljö. Ett exempel på detta är den stora ramp som kommunen byggt till kommunhusets entré.

Totalt har Lekebergsbostäder, Lebo, fått 105 000 kronor via statliga Boverket för att göra inventeringen. Lebo har också betalat 20 000 kronor utöver detta för att göra handlingsplanen.

Arbetena med tillgänglighetsanpassning hoppas Sören Skårsjö hinna med under året. Han räknar med en kostnad på cirka 200 000 kronor.

– Vi är motiverade att göra det så fort som möjligt och gör mycket av arbetet själva till exempel när det gäller kontrastmarkering i trappor.

Den 17 februari besöker Sören Skårsjö en konferens som SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, ordnar.

– Jag ska berätta om vår tillgänglighetsinventering, hur man går till väga och hur man använder resultatet.

Etta. Sören Skårsjö, vd för Lekebergsbostäder AB, blir först i Örebro län med en tillgänglighetsplan.

Mer läsning

Annons