Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inga pengar till ökat vägbidrag

Kommunstyrelsen vill höja kontot för vägbidrag men några pengar finns det inte.

Annons

– Kommunen ska försöka skjuta till utdebiteringsdelen, säger Henrik Hult (C), kommunstyrelsens ordförande.

Det handlar om vägföreningar inom ”tätortsbestämda” områden som kommunstyrelsen nu vill ge full kostnadstäckning efter redovisning av faktiska kostnader.

Kommunstyrelsen vill höja kontot för vägbidrag med 300 000 kronor per år när ekonomin tillåter det.

– Så i budget för 2012 blir det ingen utökning, säger Henrik Hult.

”Vi har ambitionen men inte kassan” som kommunchefen Eva Jonsson uttrycker det.

Kommunen ska ta ett större ansvar för väghållning och VA-anläggningar inom ”tätortsbestämda” områden där det i dag inte är statlig väghållning. Kommunstyrelsens förvaltning har därför utrett ett övertagande.

Olika aktörerInom tätbebyggda områden i Lekebergs kommun är väghållaransvaret fördelat på olika aktörer. I tätorterna Lanna och Fjugesta har kommunen ansvaret medan det i Gropen och Mullhyttan är vägföreningar som ansvarar.

Ett visst statligt ansvar finns också inom de tätbebyggda områdena för trafikverkets vägar. Vägföreningarna i Gropen och Mullhyttan får årligen ett skötselbidrag från stat och kommun medan verksamheten i Lanna och Fjugesta är skattefinansierad.

ÅrsavgiftI Gropen och Mullhyttan räcker inte bidragen till för skötsel och underhåll utan de boende får betala en årsavgift till vägföreningen. Kommunstyrelsen vill därför höja vägbidraget för att uppnå en mer rättvis fördelning.

Mer läsning

Annons