Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Klart för gruppbostad

En enig kommunstyrelse har beslutat att bygget av en ny gruppbostad blir av.

Annons
Här planeras både för en ny gruppbostad och ett nytt särskilt boende. Söder om Södergatan i Fjugesta.

I Lekeberg råder platsbrist på särskilda boenden. Som NA tidigare berättat har vård- och omsorgsnämnden begärt att kommunstyrelsen ska ta fram pengar för bygget av en ny gruppbostad som ska frigöra platser för särskilda boenden. Modellen för gruppbostad bygger på liknande byggnation i Laxå – och Kristinehamns kommuner.

Det handlar om en huvudbyggnad med gemensamhetsytor, personalytor och sex lägenheter. I anslutning till detta byggs två ”backstugor” med två lägenheter i varje. Markåtgången beräknas till 3 000 kvadratmeter och uppskattad byggkostnad är cirka 17 miljoner kronor. Bygget ska uppföras söder om Södergatan i Fjugesta.

Kommunstyrelsen ger nu Lekebergs kommunfastigheter AB, Leko, i uppdrag att starta nybyggnationen. Detaljplaneläggningen pågår redan. Sedan kommer upphandling och markberedning.

Man räknar med åtta månaders byggtid vilket innebär att gruppbostaden kan stå klar under 2016.

– Vi såg i detta en möjlighet att frigöra gruppbostaden på Oxelgården genom att bygga en ny med ytterligare två platser. Vi kommer nu att tillgodose behoven inom särskilda boenden och LSS, säger Wendla Thorstensson (C), kommunstyrelsens ordförande.

I september kommer budgetberedningen för 2016 att ge ett förslag på hur nämnden ska få pengar för lokaler och personal i sin budget för 2016. Vård- och omsorgsnämnden räknar med en total årlig kostnadsökning på närmare 4 miljoner kronor för gruppbostaden och för utökningen med 8 lägenheter inom särskilt boende på Oxelgården.

En fråga som kommunstyrelsen inte var överens om gällde satsningar på pedagogisk personal i förskola och skola. Majoriteten med C, M, FP, KD och MP vill att 500 000 kronor från kommunstyrelsens budgetram på drygt 77 miljoner kronor går till ett extra lönepåslag till de pedagoger som jobbar extra hårt för att nå ökad måluppfyllelse. Socialdemokraterna vill i stället ha en generell lönesatsning på pedagogisk personal i förskola och skola.

– Löneläget i vår kommun ligger i de flesta fall under snittet i våra grannkommuner. Detta gör att vi ofta tappar bra personal eller inte alls får hit dem då de får bättre betalt i andra kommuner, säger oppositionsrådet Kjell Edlund (S).

Socialdemokraterna reserverade sig därför till förmån för sitt eget förslag.

I övrig var kommunstyrelsen överens om de 19 olika målen i MER-plan 2015 som ska styra verksamheten. Wendla Thorstensson framhåller främst utbyggnaden av fibernätet, folkhälsan och bostadsbyggandet.

– Vi behöver ha attraktiva boenden för alla.

Mer läsning

Annons