Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen vill satsa på naturskola

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att satsningen på en naturskola i Sixtorp fortsätter under 2011 och att pengar avsätts för att anställa en naturpedagog.

Annons
Naturskola Sixtorp. Naturpedagog Tomas Hjalmarsson förklarar hur man använder sjöstövlar.

Sixtorpsprojektet startade 2008. Syftet med naturskolan är att barn i förskola och grundskola skall få en positiv kontakt och en upplevelse av naturen. Regionförbundet och Naturskyddsföreningen i Västernärke startade projektet. 2010 kom även Lekebergs kommun med anställde en pedagog under sommaren. En fullt möjlig lösning enligt kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, är att en naturpedagog tar emot förskolor och skolklasser och samtidigt svarar för friluftsgården. Verksamheten kan pågå från april till oktober. Naturpedagogen skall ses som en nyckelperson för skolornas kunskapsförmedling inom naturområdet och utbildningen planeras tillsammans med skolans personal. Förra året finansierades naturskolan av Lekebergs kommun med 120 000 kronor och av Regionförbundet med 100 000 kronor. Förutom naturskolan ingick också skötsel av utemiljön och stugvärdsskapet. För att finansiera naturskolan på längre sikt söks nu pengar från Leader Mellansjölandet och Allmäna arvsfonden, totalt nästan 3,6 miljoner kronor under 3 år. Regionförbundet vill fortsätta att finansiera naturskolan och kan även tänka sig att höja sin andel av finansieringen till 120 000 kronor. Ksau föreslår därför att kommunstyrelsen också går in med 120 000 kronor för att anställa en naturpedagog. Men det är under förutsättning att alla finansiärer ställer upp med sin del. Dessutom tänker ksau att naturskolan skall kunna bli en del av kultur- och bildningsförvaltningens verksamhet.

Mer läsning

Annons