Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljöprövningen är inledd

20 vindkraftverk med en maximal höjd på 185 meter ansöker nu Stena Renewable AB om att få bygga i Kilsbergen. Men frågan är politiskt osäker då flera partier i Lekeberg redan sagt nej.

Annons
Området i Kilsbergen som Stena vill bebygga med högst 20 vindkraftverk.– Jag tror att när frågan nu kommer upp måste man resonera om det igen. Politikerna måste ta ansvar även för obekväma beslut, säger Dan Sandros.

– Att det inte finns en klar majoritet för någon sida är ett dilemma och frågan är komplex. Fast vi bedömer att det finns en möjlighet att få en politisk majoritet för det här, säger projektledare Dan Sandros på Stena.

Bolaget har tidigare genomfört samråd och i tisdags lämnade Stena in en ansökan om miljötillstånd till miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Örebro län. Stena vill bygga en industriell vindkraftspark i Kilsbergen med högst 20 vindkraftverk. Verkens maximala höjder blir 185 meter med tornhöjder på cirka 130 meter. Effekterna på verken blir 2-4 mW vardera, sammanlagd producerad elenergi beräknas till cirka 100 GWh/år. Förslag på fasta positioner för verken anges.

– Men vi vill ha möjlighet att flytta 50 till 100 meter från angivna koordinater, säger Dan Sandros.

Själva kärndokumentet är en miljökonsekvensbeskrivning samt en teknisk beskrivning. Miljöhandläggare Peter Ekelund på länsstyrelsen har skickat ansökan vidare på remiss till Sydnärkes miljöförvaltning som kan föreslå kompletteringar före den 15 april. En remiss kommer även att gå ut till Lekebergs kommun och Försvarsmakten.

– Om allt löper på borde en kungörelse kunna gå ut före sommaren, i juni. Efter det kan alla yttra sig över ansökan under tre veckor. Sannolikt kan Stena efter semestern ta del av, ge kommentarer och eventuellt ändra i sin ansökan, säger Peter Ekelund.

När ansökan är komplett kan Lekebergs kommun ta ett beslut. Kommunen har möjlighet att säga nej med sitt veto. Parallellt med bolagets ansökan håller kommunen på att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen: Vindkraft i Lekebergs kommun. Tillägget skall vara beslutsvägledande för politikerna.

– Jag tror att när frågan nu kommer upp måste man resonera om det igen. Politikerna måste ta ansvar även för obekväma beslut, säger Dan Sandros.

Peter Ekelund kommer sannolikt att ta fram ett beslutsunderlag under hösten i samråd med miljöprövningsdelegationen.

När det gäller det motstånd som hittills varit mot den tänkta vindkraftsparken anser Dan Sandros att den ”värsta fasen” har ägt rum. Han menar också att i de vindkraftsparker som byggts avtar oron.

– Vi tror inte att motståndet är så stort som motståndarna ger sken av fast de är ihärdiga i sin argumentation. Och förespråkarna känner sig lite oroliga för att visa att de är positiva.

Mer läsning

Annons