Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nytt naturreservat på gång i Lekeberg

Länsstyrelsen i Örebro har beslutat att ett område i Lekebergs kommun ska bli naturreservat. Platsen är Västra gården i Svenshyttan och namnet på reservatet kommer vara Älgtjärnarna

Annons

Svenshyttan. Syftet med naturreservatet är enligt länsstyrelsen att skydda och bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Det är även till för att restaurera naturmiljöer samt livsmiljöer för skyddsvärda arter.

I reservatet kommer det exempelvis att vara förbjudet att plocka svampar eller växter, anlägga väg eller stig och köra något motordrivet fordon.

Länsstyrelsens skäl till att göra området till ett naturreservat är bland annat att skogen har en rik flora av kärlväxter, mossor, lavar och svampar.

Det finns en salig blandning av rödlistade och sällsynta växter och djur i skogen. Enligt ett nationellt åtgärdsprogram ska vissa hotade arter och biotoper prioriteras för skydd och andra naturvårdande åtgärder.

Skogen är en blandning av naturskog och kalkbarrskog, vilket är sällsynt och enligt länsstyrelsen värd att skydda. Utöver att den anses skyddsvärd har Sverige ett internationellt ansvar att bevara den sällsynta skogstypen.

Åsikter om beslutet välkomnas. Eventuellt yttrande måste inkomma till länsstyrelsen senast den 1 september i år.

Mer läsning

Annons