Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Omröstning om ”ska” eller ”kan”

När det gällde Lekbergs kommuns bokslut för 2014 var majoritet och opposition överens om att det var ett bra sådant.

Annons

Lekebergs kommuns ekonomichef Peter Warman var den som presenterade bokslutet för 2014 inför fullmäktigemötet på onsdagskvällen.

Han konstaterade att kommunen åter igen gjort ett jättebra bokslut som visar på ett plus på 5,8 miljoner kronor.

Men han kastade in en brasklapp om att kommande år kunde bli kärvare – inte minst på den nystartade gemensamma IT-nämnden och beslutade byggprojekt. Han manade därför verksamheterna att fortsätta att hushålla med resurserna på samma fina sätt.

Den styrande majoriteten med Wendla Thorstensson (C) i spetsen gav bokslutet sitt bifall liksom oppositionens Kjell Edlund (S).

Avgående revisorn Rolf Jansson fyllde i med att konstatera att det är få kommuner som har täckning för pensionsskulden i sina bokslut.

Men han riktade ett varningens finger mot att bara 10 av 26 uppsatta mål hade blivit uppfyllda.

– Fortsätt att rensa bland målen, var rådet han gav.

Det mest oroväckande revisionen noterat är att endast en tredjedel av kommuninvånarna är nöjda med det bemötande och de svar de får.

Det som klarast utmärkte skiljaktigheterna mellan oppositionen och majoriteten var när Lennart M Pettersson (S) ville byta ut ett ”ska” till ”kan”.

Det han åsyftade var skrivningen av paragraf 7 i det allmänna reglementet.

– När vi socialdemokrater ändrade den skrivningen var Centerpartiet nöjda. Nu vill de ändra tillbaka den, sa han med viss förvåning.

Petterssons synpunkt var att den föreslagna skrivningen skulle kunna stänga ute mindre partier från insyn.

Efter en smärre förvirring beslutades om votering via handuppräckning.

När kommunfullmäktiges ordförande deklarerade att kommunstyrelsens förslag (ska) vunnit gehör möttes det av protester.

Voteringen fick därför göras om muntligen.

Utfallet av den blev att kommunstyrelsens förslag segrade med siffrorna 17–16. Två ledamöter var frånvarande utan ersättare.

Fullmäktigemötet inleddes med information om kommunens 20-årsjubileum, där amfiteatern i Riseberga kommer att spela en central roll.

Ett ord om regnskydd i förbigående fick Rolf Jansson att lyfta frågan under allmänhetens frågestund.

Efter en livlig diskussion sa Håkan Söderman (M) att kommunen skulle ta kontakt med markägaren och diskutera möjligheterna att förse scenen med någon typ av regnskydd.

Sverigedemokraten Fredrik Steckl föreslog då att hela scenen skulle genomgå en upprustning.

Mer läsning

Annons