Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

På cykeltur genom ett landskap värt att bevara

Bland böljande sommarängar och nyfikna kossor gick cykelturen i söndags, på spaning efter en grön infrastruktur.

Annons
Cykeltur. Daniel Gustavsson, naturvårdsbiolog på Länsstyrelsen, guidade runt bland naturreservat och gröna korridorer i Lekeberg. Med på cykel följde Åsa Wistrand, Maj Thiger och Anders Fredriksson.

LEKEBERG. Regeringen gav i vintras svenska myndigheter i uppdrag att koordinera en grön infrastruktur i Sverige. Ett första steg togs i söndags, då Länsstyrelsen bjöd in allmänheten på en cykeltur bland gröna stråk i Lekebergs kommun.

– Tanken är att knyta ihop skyddade naturområden i länet och skapa ett helhetsperspektiv, berättade Daniel Gustavsson, naturvårdsbiolog på Länsstyrelsen.

Idag finns många naturområden i länet som är skyddade av olika anledningar. Nu behövs en samordning mellan dem.

– Det är en blandning av till exempel naturreservat, Natura 2000-områden och enskilda skyddade träd. Att knyta ihop områdena kan handla om att hitta vägar mellan dem för arter att färdas, exempelvis genom öppna diken eller stengärdesgårdar. Att hålla vägkanter öppna eller behålla åkerholmar ute på åkrarna, sa Daniel Gustavsson.

Arter som bara har ett begränsat område att vistas på blir mer känsliga, och att ge dem möhjlighet till större ytor ökar också chansen att överleva och fortplantas.

– Mycket av jordbruksmarken är hårt exploaterad, och i takt med klimatförändringarna hotas arter och biologisk mångfald. Genom att förbättra förutsättningarna för en grön infrastruktur kan vi öka motståndskraften, sa Åsa Wistrand på naturvårdsorganisationen Hopajola.

Dagens cykeltur gick genom kulturlandskapet i Lekebergs kommun och bland annat till naturreservatet Håvesta ekhage. Här växer gamla ekar naturligt i kulturlandskapet och betesdjur går fritt i hagarna och håller hagarna öppna. Här finns skyddade växtarter och ovanliga skalbaggar. I vattensamlingarna lever den skyddade arten större vattensalamander.

– Det första vi gör nu är att kartlägga naturområden och fundera över hur vi kan länka samman dem, berättade Daniel Gustavsson.

Kartläggningen ligger också till grund för planering av framtida naturvård och jordbruk, för både ekonomisk och biologisk hållbarhet.

– Ett exempel kan vara att övertyga markägare att i framtiden plantera ek och andra lövträd istället för traditionella barrträd. Att visa det ekonomiska och ekologiska värdena i den typen av skogsbruk, sa Åsa Wistrand.

En annan del i arbetet är åskådliggöra områdena för allmänheten, så alla som vill ska kunna ta del av naturen och lära sig mer. Länsstyrelsen vill också få tips om framtida skyddsvärda områden.

– Det kan till exempel vara om man känner till något område som man tycker borde skyddas. Då är det bara att höra av sig till oss, sa Daniel Gustavsson.

Hej kossor. I Håvesta ekhage är kossorna orädda och nyfikna.

Mer läsning

Annons