Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Politikerersättning stramas upp

Ersättningsreglerna för kommunens förtroendevalda stramas upp. Orsaken är att det sannolikt betalats ut felaktig ersättning till ett kommunalråd.

Annons
Kommunfullmäktige i Lekeberg stramar upp reglerna för ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Ärendet dök upp på kommunstyrelsens bord i början på juni och i måndags i kommunfullmäktige. Troligen har kommunalrådet Håkan Söderman (M) fått ut felaktig ersättning för förlorad arbetsförtjänst under 2015. Enligt uppgift från honom själv kan det handla om cirka 15 000 kronor. Söderman har sagt att han är beredd att betala tillbaka pengarna om det visar sig vara fel utbetalt.

Kommunstyrelsen föreslog på måndags kommunfullmäktige att det i bestämmelserna om arvoden och ekonomiska ersättningar ska strykas en mening. ”Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utöver 40 procent beslutas av nämnd/styrelse, om speciella skäl föreligger”. Detta betyder i klartext att den politiker som har 40 procent eller mer i arvode inte kan få ersättning för förlorad arbetsförtjänst om den personen åtar sig politiska uppdrag på sin vanliga arbetstid.

John Hägglöf (M) hade ett tilläggsyrkande om att den som är förtroendevald och har mer är 40 procent av kommunstyrelsens ordförande i arvode inte ska få något sammanträdesarvode.

Detta yrkande ställde oppositionsrådet Kjell Edlund (S) upp på och kommunfullmäktige antog båda ändringarna i bestämmelserna.

Lennart M Pettersson (S) utvecklade sina tankar.

– Jag gillar att vi är transparenta. Det är bra att vi upptäcker och tar tag i detta. Gör man fel så ska det betalas tillbaka. Men gäller det bara denna mandatperiod? I så fall tycker jag inte att kommunstyrelsen har skött sin uppsiktsplikt. Det är inte bra, men förhoppningsvis så har allt gått rätt till. Det är jätteviktigt att vi står upp för det.

Kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson (C) höll med och menade att det är mycket viktigt att bestämmelserna fungerar.

– Men reglementet gäller från nyår och utifrån det tog vi i kommunstyrelsen beslutet. Men har något blivit fel ska vi titta på det också.

I prognosrapporten ser kommunen ut att gå mot ett budgetunderskott på drygt 3,7 miljoner vid årets slut.

– Vi hade räknat med 900 000 plus och det handlar om extra ordinära kostnader som institutionsvård. Investeringar i IT-nämnden har också ökat på kostnaderna, säger ekonomichef Peter Warman.Han förklarar också för kommunfullmäktige att verksamheterna är väl medvetna om ekonomin.

– I övrigt ser jag inga bekymmer med Lekebergs kommuns ekonomi, avrundade Peter Warman som snart slutar i Lekeberg och blir ekonomichef i Nora kommun.

Mer läsning

Annons